Contrast
Letter

Minutes № 1/2019 of the meeting of the Public Council at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Протокол № 1/2019

засідання Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України

 

02.09.2019 м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

 

Всього членів Громадської ради: 20 осіб.

Присутні члени Громадської ради: 20осіб.

Запрошені: від МВС – Шевченко А. В., Булаєв В. П.

Час початку засідання:13:30.

Оскільки на засіданні присутні всі члени Громадської ради при МВС України засідання є правомочним.

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. з пропозицією обрати головуючого та секретаря засідання до обрання керівних органів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Скринський О В., Комірчий П. О. з пропозицією обрати до обрання керівних органів Громадської ради головуючим на засіданні Мартиненка В. О. та секретарем засідання Скринського О. В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати до обрання керівних органів Громадської ради:

- головуючим на засіданні Мартиненка В. О.

- секретарем засідання Скринського О. В.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Громадської ради при МВС України Мартиненка В. О. щодо затвердження порядку денного засідання:

1. Обрання керівних органів Громадської ради.

2. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС України:

1. Обрання керівних органів Громадської ради.

2. Різне

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «ОБРАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ»

 

СЛУХАЛИ:

Мартиненка В. О. щодо обрання на цьому засіданні керівні органи Громадської ради у складі: голова Громадської ради, заступник голови та секретар.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати керівні органи Громадської ради при МВС України у складі: голова Громадської ради, заступник голови та секретар.

 

ВИСТУПИЛИ:

Федорко Ю. Л. з пропозицією обрати головою Громадської ради Мартиненка В. О., який очолював Громадську раду при МВС України у 2017-2019 рр.

Інших пропозицій не надійшло. Відводів та самовідводів не було. Ставили на голосування: обрати головою Громадської ради при МВС України Мартиненка В. О.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 19.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 1.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою Громадської ради при МВС України Мартиненка В. О.

 

СЛУХАЛИ:

Лозу В. В., Соболь Л. В. щодо обрання секретарем Громадської ради Скринського О. В.

Інших пропозицій не надійшло. Відводів та самовідводів не було.

Ставили на голосування: обрати секретарем Громадської ради при МВС України Скринського О. В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем Громадської ради при МВС України Скринського О. В.

 

СЛУХАЛИ:

Скринськогой О. В. щодо обрання заступником голови Громадської ради Момота М Ф.

Інших пропозиції не надходило. Відводів та самовідводів не було. Ставили на голосування: обрати заступником голови Громадської ради при МВС України Момота М. Ф.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступником голови Громадської ради при МВС України Момота М. Ф.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «РІЗНЕ»

 

СЛУХАЛИ:

Голову Громадської ради при МВС України Мартиненка В.О. щодо необхідності звернення до МВС стосовно розробки Положення про Громадську раду при МВС України.

 

ВИСТУПИЛИ:

Булаєв В. П., заступник директора Департаменту комунікації МВС, з інформацією щодо проекту Положення про Громадську раду при МВС України, який найближчим часом буде наданий на опрацювання Громадською радою для подальшого затвердження Міністерством.

Ставили на голосування: секретарю Громадської ради Скринському О. В. довести проект Положення про Громадську раду при МВС України після його надходження до членів Громадської ради засобами електронного зв’язку для ознайомлення та внесення пропозицій та обговорити проект Положення на наступному засіданні Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Секретарю Громадської ради Скринському О. В. довести проект Положення про Громадську раду при МВС України після його надходження до членів Громадської ради засобами електронного зв’язку для ознайомлення та внесення пропозицій та обговорити проект Положення на наступному засіданні Громадської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Голову Громадської ради Мартиненка В. О. з пропозицією до членів Громадської ради підготувати проекти нормативних документів щодо заборони використання заглушок пасків безпеки, проекти змін до антикорупційного законодавства та подати їх до Міністерства внутрішніх справ для подальшого обговорення їх на засіданні.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Членам Громадської ради підготувати пропозиції щодо проектів нормативних документам щодо заборони використання заглушок пасків безпеки, проектів змін до антикорупційного законодавства для обговорення їх на засіданні Громадської ради.

 

СЛУХАЛИ:

Голову Громадської ради Мартиненка В. О. з пропозицією підготувати запити до уповноважених органів щодо транспортних засобів іноземної реєстрації.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 0.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Підготувати та направити запити до уповноважених органів щодо транспортних засобів іноземної реєстрації.

 

СЛУХАЛИ:

заступника голови Громадської ради Момота М. Ф. щодо необхідності продовження дії Меморандуму про співпрацю з УАРОР укладеного Громадською радою при МВС України попереднього складу.

Ставили на голосування: заступнику голови Громадської ради Момоту М. Ф. опрацювати питання про необхідність переукладення або продовження дії Меморандуму про співпрацю між Громадською радою при МВС України та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад».

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 20.

«Проти» – 0.

«Утримався» – 0.

 

УХВАЛИЛИ:

Заступнику голови Громадської ради Момоту М. Ф. опрацювати питання про необхідність переукладення або продовження дії Меморандуму про співпрацю між Громадською радою при МВС України та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад».

 

Голова Громадської ради при МВС України

В. О. Мартиненко
   
Секретар О. В. Скринський