Contrast
Letter

ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання МВС у І кварталі 2016 року заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання МВС у І кварталі 2016 року заходів Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки 
(далі – Програма)


№ з/п

Найменування заходу Програми

Відповідальні за виконання,

визначені

Програмою

Строк виконання, визначений Програмою

Індикатор виконання, визначений Програмою

Стан виконання заходів Програми

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1.

Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (далі − Агентство) сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

 

1) ужиття заходів щодо забезпечення початку роботи Агентства:

 

 

 

 

 

м) забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

Агентство,
відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

листопад 2015 р.

угоди укладено

Відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» доступ Агентства до інформаційних баз даних ДМС буде забезпечено після створення ним відомчої інформаційної системи з підключенням її до Національної системи конфіденційного зв’язку України та створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю для обробки конфіденційної інформації. Також Адміністрація Держприкордонслужби готова до підключення Агентства до відомчої інформаційної бази даних. ДСНС опрацьовуються можливі технічні рішення забезпечення прямого доступу Агентства до відомчих інформаційних баз даних. 

Крім того, 29.08.2015 укладено угоду щодо інформаційного співробітництва та організації взаємодії між Державною прикордонною службою України та Національним антикорупційним бюро України.

 

н) забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

Агентство,
відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

до 1 січня 2016 р.

доступ Агентства до інформаційних баз даних забезпечено

 

2) забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:

 

 

 

 

 

б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема




















































проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

Агентство,
центральні та місцеві органи виконавчої влади




















































Агентство,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

грудень         2016 р.


























































червень 2016 р.

в органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України “Про запобігання корупції” відповідно до звіту Агентства




звіт за результатами аналізу підготовлено

У зв’язку із реорганізацією в апараті МВС у листопаді 2015 року утворено самостійний структурний підрозділ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації, яке є уповноваженим підрозділом апарату МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

Наказом МВС від 22.12.2015 № 1613 затверджено Положення про Управління, яке розміщено на офіційному веб-сайті МВС у підрубриці «Нормативні та організаційно-розпорядчі документи МВС з питань запобігання корупції, методичні матеріали» рубрики «Запобігання корупції».

Крім того, в Національній гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, також утворено уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції.


II. Запобігання корупції

Створення доброчесної публічної служби

8.

Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Агентство,
центральні та місцеві органи виконавчої влади

2016-2017 роки

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

Працівниками Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС під час проведення роз’яснювальних заходів щодо вимог до заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, організованих на виконання доручення керівництва МВС,  зверталася також увага суб’єктів декларування на дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання і врегулювання конфлікту інтересів та на відповідальність за недотримання цих вимог. Зазначеним роз’ясненням охоплено близько:

 400 працівників апарату МВС;

1000 працівників апарату Національної поліції та 70 працівників Головного управління Національної поліції України у м. Києві;   

200 працівників Адміністрації Держприкордонслужби та 200 працівників кадрових служб територіальних органів і навчальних закладів Держприкордонслужби.

Крім того, НАВС підготовлено проект методичного листа щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів для працівників апарату МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також для працівників та службовців Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Після доопрацювання вказаний лист буде надіслано для використання у роботі для працівників системи МВС.  

12.

Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

 

3) забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

січень           2016 р.

механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування створено

На офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» створено підрубрику «Зворотній зв'язок», у якій відвідувачам пропонується повідомляти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу: [email protected], у разі коли їм стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також співробітниками Національної гвардії України та органів, підконтрольних Міністрові.

На офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, що наразі працює у тестовому режимі, запроваджено розділ «Антикорупція», де міститься інформація з питань запобігання корупції та очищення влади. У розділі, зокрема,  розміщено інформацію про можливі способи інформування про виявлені громадянами факти корупції: у письмовому вигляді за адресою:
м. Київ, вул. Лук’янівська, 62, 04071; на електронну поштову скриньку [email protected]

На офіційному веб-сайті Національної гвардії України розміщено номер телефону довіри, забезпечено надання у режимі он-лайн консультації, створена рубрика "Запобігання корупції", де запроваджено, зокрема, підрубрики "Антикорупційні заходи", "Контакти", "Повідомити про корупцію".

Національною поліцією України відкрито Саll-центр за номером телефону 0-800-50-02-02.

Наразі громадяни з усіх регіонів держави зможуть повідомляти про неправомірні дії працівників поліції; дізнаватися про хід розгляду поданих заяв; отримувати довідкову інформацію. Саll-центр працює у цілодобовому режимі.

 У ДСНС України та його територіальних підрозділах забезпечено можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні сайти, засоби електронного зв’язку.

З метою реалізації громадянами України, іноземцями та особами без громадянства права вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ДМС України, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб, у територіальних підрозділах на стендах з консультативно-довідковою інформацією розміщено відомості про канали зв’язку з сектором запобігання та виявлення корупції ДМС, зокрема українською, російською та англійською мовами.

Також забезпечено можливість внесення повідомлень про корупцію поштою або особисто (усно) під час особистого прийому громадян за графіком роботи Приймальної громадян ДМС, за графіком особистого прийому громадян керівництвом ДМС за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, за номером телефонної «гарячої лінії» ДМС (044) 278-50-30, через соціальний додаток Skype та на електронну скриньку: [email protected]. Зазначена інформація розміщена на офіційному веб-сайті ДМС та                офіційних веб-сайтах територіальних органів ДМС. Дорученням Голови ДМС від 04.04.2016 № Д/62/1-16 доручено начальникам ГУДМС, УДМС в областях та місті Києві довести                   до відома всіх працівників ДМС інформацію про впровадження   в апараті ДМС електронної поштової скриньки [email protected], на яку працівники матимуть змогу повідомляти про факти незаконного оформлення паспортів громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон або документування іноземців, інші порушення чинного законодавства.

У Держприкордонслужбі України створено механізми для подання заяв громадян, у тому числі анонімних повідомлень, які надходять за допомогою засобів електронного зв’язку, а також на телефон відомчої служби „Довіра”.

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади

14.

Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

 

1) запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”:

 

 

 

 

 

б) забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

Агентство, центральні та місцеві органи виконавчої влади

щороку до 1 березня

програми затверджено в усіх органах виконавчої влади відповідно до закону

Наказом МВС від 29.02.2016 № 142 затверджено Антикорупційну програму МВС на 2016 рік, яку розміщено на офіційному веб-сайті МВС у підрубриці «Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання» рубрики «Запобігання корупції», та затверджено склад комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми.

7 квітня 2016 року відбулося засідання комісії, на якому розглянуто стан виконання у І кварталі поточного року Антикорупційної програми МВС на 2016 рік.

Крім того, погоджено з МВС та затверджено власні антикорупційні програми в Національній гвардії України (наказ від 22.03.2016 № 166), Національній поліції України (наказ від 22.03.2016 № 231), Державній прикордонній службі України (наказ від 29.02.2016  № 98АГ), ДСНС (наказ від 01.03.2016 № 96), які розміщено на офіційних веб-сайтах зазначених державних органів. Програма ДМС погоджена МВС і знаходиться на розгляді у Голови ДМС. 

15.

Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

 

2) Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення:

 

 

 

 

 

а) розвитку інтегрованих прозорих офісів − центрів надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

2015-2016 роки

мережу інтегрованих прозорих офісів створено, зокрема у 2015 році − офіси створено у містах з населенням понад 100 тис. осіб

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» у кожній області створено регіональні сервісні центри з надання сервісних послуг МВС.

На сьогодні функціонує 147 територіальних сервісних центрів МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС.

Крім цього, на сьогодні здійснюються заходи з утворення мобільних сервісних центрів МВС, які надаватимуть послуги у віддалених та гірських місцевостях країни, а також у районах, де відсутні територіальні сервісні центри МВС.

Також 14.07.2015  Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України»
(реєстр.  № 2567 від 06.04.2015). Зазначеним законопроектом передбачається впорядкувати перелік сервісних, у тому числі адміністративних, послуг та визначити чіткий порядок їх надання через утворені Кабінетом Міністрів України територіальні органи МВС (Головний центр з надання сервісних послуг та територіальні центри з надання сервісних послуг).

Крім того, ДСНС  спрощено форму декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка буде використовуватися  інтегрованими прозорими офісами – центрами під час здійснення адміністративної процедури  з реєстрації такої декларації.

 

б) визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

Мін’юст,
МВС,
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

вересень         2015 р.

повноваження з надання базових адміністратив-них послуг передано органам місцевого самоврядування

Проектом Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України» (№ 2567), прийнятим 14.07.2015 Верховною Радою України в першому читанні, передбачається передача органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема, стосовно реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія з 1 січня 2018 року.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1031 внесено зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від  16.05.2014 № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», згідно з якими адміністративні послуги ДМС, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаватимуться як через відповідні центри надання адміністративних послуг, так і безпосередньо територіальними органами ДМС (до завершення матеріально-технічного забезпечення центрів).

Верховною Радою України 10.12.2015 прийнято Закон України № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (набрав чинності 29.12.2015), відповідно до якого з 04.04.2016  повноваження у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб делегуються органам місцевого самоврядування (виконавчому органу сільської, селищної або міської ради, сільському голові (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) як органам реєстрації, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

02.03.2016 прийнято розпорядження КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень КМУ від 9 жовтня 2013 № 1000                     та від 22 жовтня 2014 № 1017» та постанову КМУ № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації  до єдиного державного демографічного реєстру», проекти яких були розроблені ДМС на виконання пункту 3 доручення Прем`єр-міністра України від 11.01.2016 № 52170/1/1-15 до підпунктів 3 і 4 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 888-VIII.

16.

Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує  50 %)

 

1) забезпечення:

 

 

 

 

 

а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України „Про запобігання корупції”

відповідні центральні органи виконавчої влади

щороку          до 1 квітня

програми затверджено, уповноважених осіб призначено

Наказом МВС від 15.01.2016 № 23 зобов’язано керівників усіх закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, розробити, погодити  з МВС та затвердити власні антикорупційні програми.

З метою забезпечення виконання цього доручення Управлінням з питань запобігання корупції та проведення люстрації МВС підготовлено методичні рекомендації щодо розроблення антикорупційних програм, які розміщено у підрубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» рубрики «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС.

При погодженні програм підвідомчих установ звертається увага їх керівників на необхідність розміщення цих програм на власних офіційних веб-сайтах. 

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації

20.

Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

 

4) проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

центральні органи виконавчої влади

березень          2016 р.

пропозиції щодо внесення змін до законодавства подано до Кабінету Міністрів України

На засіданні Уряду 25 березня 2016 року прийнято постанову № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників», розроблену фахівцями Головного сервісного центру МВС разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та центральними органами виконавчої влади.

Також, відповідно до Порядку ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб, затвердженого наказом МВС України від 13.11.2014 № 1213, реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб (далі – Реєстр), розміщено у загальному доступі на офіційному сайті ДСНС України в розділі «Адміністративні послуги».

Крім того, розроблено проект наказу ДМС                 «Про затвердження Переліку наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних у ДМС», яким передбачено розміщення                         на офіційному веб-сайті ДМС реєстру наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, у тому числі – гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

Також, наказом передбачено відповідальним особам за його виконання дотримуватися вимог частини третьої статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення наборів даних, які містять персональні дані фізичної особи.

Розроблено проект наказу МВС «Про затвердження Порядку отримання шляхом безпосереднього доступу органами державної влади відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру», що встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру органам державної влади, в тому числі НАБУ, шляхом безпосереднього доступу до Реєстру з метою забезпечення їх достовірною інформацією про документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, які оформлені та видані засобами  цього Реєстру. 

                 




Начальник Управління запобігання корупції

та проведення люстрації МВС України                                                                                                                                                                                         А.Б. Фодчук