Contrast
Letter

Information on the state of implementation of the principles of the state anti-corruption policy in Ukraine by the Ministry of Internal Affairs

Інформаційна довідка
щодо
 стану виконання МВС засад державної
антикорупційної політики в Україні

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 та у зв’язку із реорганізацією в апараті МВС у листопаді 2015 року утворено самостійний структурний підрозділ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації (далі – Управління), яке є уповноваженим підрозділом апарату МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

Наказом МВС від 22.12.2015 № 1613 затверджено Положення про Управління, яке розміщено на офіційному веб-сайті МВС у підрубриці «Нормативні та організаційно-розпорядчі документи МВС з питань запобігання корупції, методичні матеріали» рубрики «Запобігання корупції».

Крім того, в Національній гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – органи, підконтрольні Міністрові), також утворено відповідні уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції.

На виконання пункту 14 розділу ІІ Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, наказом МВС від 29.02.2016 № 142 затверджено Антикорупційну програму МВС на 2016 рік, яку розміщено на офіційному веб-сайті МВС у підрубриці «Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання» рубрики «Запобігання корупції», та затверджено склад комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми. Антикорупційною програмою МВС на 2016 рік визначено 7 пріоритетних напрямів, спрямованих МВС на реалізацію у сфері антикорупційної політики:

створення ефективного механізму запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері державних закупівель;

посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи внутрішнього фінансового контролю;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

Крім того, погоджено з МВС та затверджено власні антикорупційні програми в Національній гвардії України (наказ від 22.03.2016 № 166), Національній поліції України (наказ від 22.03.2016 № 231), Державній прикордонній службі України (наказ від 29.02.2016 № 98АГ), ДСНС (наказ від 01.03.2016 № 96), Державній міграційній службі України (наказ від 04.04.2016 № 56), які розміщено на офіційних веб-сайтах зазначених державних органів.

Наказом МВС від 15.01.2016 № 23 зобов’язано керівників усіх закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, розробити, погодити з МВС та затвердити власні антикорупційні програми. З метою забезпечення виконання цього доручення Управлінням з питань запобігання корупції та проведення люстрації МВС підготовлено методичні рекомендації щодо розроблення антикорупційних програм, які розміщено у підрубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» рубрики «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту МВС. При погодженні програм підвідомчих установ звертається увага їх керівників на необхідність розміщення цих програм на власних офіційних веб-сайтах.

У рамках реалізації антикорупційної політики в кадровому менеджменті з метою зменшення вірогідності корупційних проявів у діяльності осіб, які призначатимуться на посади, пов’язані, зокрема, з прийняттям управлінських рішень, розподілом ресурсів, проведенням закупівель, наданням адміністративних послуг тощо, в апараті МВС опрацьовується питання щодо переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті МВС, його територіальних органах, а також в органах, підконтрольних Міністрові. Указаний перелік після затвердження Міністром внутрішніх справ буде подано до Національного агентства з питань запобігання корупції на затвердження. .

У системі МВС з метою забезпечення дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками Управління підготовлено і надіслано до підвідомчих установ МВС та підконтрольних Міністрові органів інформаційного листа щодо переліку суб’єктів декларування у системі МВС, проведено роз’яснювальні заходи щодо дотримання вимог до заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, організованих на виконання доручення керівництва МВС, а також вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. Зазначеним роз’ясненням охоплено близько:

 400 працівників апарату МВС;

1000 працівників апарату Національної поліції, 70 працівників Головного управління Національної поліції України у м. Києві та 40 працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України;

200 працівників Адміністрації Держприкордонслужби та 200 працівників кадрових служб територіальних органів і навчальних закладів Держприкордонслужби.

На виконання частини шостої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та наказу МВС від 11.04.2016 № 278 Управлінням проведено перевірку своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктами декларування апарату МВС, за результатами якої фактів несвоєчасної подачі працівниками апарату МВС декларацій не виявлено. Наразі відповідно до доручення заступника Міністра – керівника апарату Управлінням здійснюється перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів у суб’єктів декларування апарату МВС, територіальних органів та керівників закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Для усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ» у кожній області створено регіональні сервісні центри з надання сервісних послуг МВС. На сьогодні функціонує 147 територіальних сервісних центрів МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС. Крім цього, здійснюються заходи з утворення мобільних сервісних центрів МВС, які надаватимуть послуги у віддалених та гірських місцевостях країни, а також у районах, де відсутні територіальні сервісні центри МВС.

З метою реалізації МВС повноважень в частині забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, інформування громадськості про свою діяльність, здійснення заходів, пов'язаних із залученням громадськості до діяльності із запобігання і протидії корупції в системі МВС на офіційному сайті МВС у січні поточного року запроваджено рубрику «Запобігання корупції», яка містить такі підрубрики: «Інформаційно-довідкові матеріали», «Акти антикорупційного законодавства», «Нормативні та організаційно-розпорядчі документи МВС з питань запобігання корупції, методичні матеріали», «Контактна інформація про антикорупційні підрозділи органів та установ, що належать до сфери МВС», «Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання», «Статистика», «Зворотній зв'язок», «Опитування» (підрубрика у процесі опрацювання). Дорученням Міністра внутрішніх справ від 19.02.2016 зобов’язано Національну гвардію та органи, підконтрольні Міністрові, утворити (в разі утворення привести у відповідність до запропонованої структури) на головній сторінці офіційного веб-сайту відповідного органу аналогічні рубрики.

 Для створення умов особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства, на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» створено підрубрику «Зворотній зв'язок», у якій відвідувачам пропонується повідомляти на «лінію довіри» електронною поштою на адресу: [email protected], у разі коли їм стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також співробітниками Національної гвардії України та органів, підконтрольних Міністрові.

На офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, що наразі працює у тестовому режимі, запроваджено розділ «Антикорупція», де міститься інформація з питань запобігання корупції та очищення влади. У розділі, зокрема, розміщено інформацію про можливі способи інформування про виявлені громадянами факти корупції: у письмовому вигляді за адресою
м. Київ, вул. Лук’янівська, 62, 04071; на електронну поштову скриньку [email protected]

На офіційному веб-сайті Національної гвардії України розміщено номер телефону довіри, забезпечено надання у режимі он-лайн консультації, створена рубрика «Запобігання корупції», де запроваджено, зокрема, підрубрики «Антикорупційні заходи», «Контакти», «Повідомити про корупцію».

Національною поліцією України відкрито Саll-центр за номером телефону 0-800-50-02-02.

Наразі громадяни з усіх регіонів держави зможуть повідомляти про неправомірні дії працівників поліції; дізнаватися про хід розгляду поданих заяв; отримувати довідкову інформацію. Саll-центр працює у цілодобовому режимі.

 У ДСНС та його територіальних підрозділах забезпечено можливість для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні сайти, засоби електронного зв’язку.

З метою реалізації громадянами України, іноземцями та особами без громадянства права вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ДМС України, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб, у територіальних підрозділах на стендах з консультативно-довідковою інформацією розміщено відомості про канали зв’язку з сектором запобігання та виявлення корупції ДМС, зокрема українською, російською та англійською мовами.

Також забезпечено можливість внесення повідомлень про корупцію поштою або особисто (усно) під час особистого прийому громадян за графіком роботи Приймальної громадян ДМС, за графіком особистого прийому громадян керівництвом ДМС за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, за номером телефонної «гарячої лінії» ДМС (044) 278-50-30, через соціальний додаток Skype та на електронну скриньку: [email protected]. Зазначена інформація розміщена на офіційному веб-сайті ДМС та офіційних веб-сайтах територіальних органів ДМС. Дорученням Голови ДМС від 04.04.2016
№ Д/62/1-16 доручено начальникам ГУДМС, УДМС в областях та місті Києві довести до відома всіх працівників ДМС інформацію про впровадження в апараті ДМС електронної поштової скриньки [email protected], на яку працівники матимуть змогу повідомляти про факти незаконного оформлення паспортів громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон або документування іноземців, інші порушення чинного законодавства.

У Держприкордонслужбі України створено механізми для подання заяв громадян, у тому числі анонімних повідомлень, які надходять за допомогою засобів електронного зв’язку, а також на телефон відомчої служби «Довіра». для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги.

7 квітня 2016 року відбулося засідання комісії, на якому розглянуто стан виконання у І кварталі поточного року Антикорупційної програми МВС на 2016 рік. Членами комісії схвалено інформацію про стан виконання МВС
у І кварталі 2016 року заходів зазначеної Державної програми, яку листом від 15.04.2016 № 5747/05/18-2016 надіслано до Мін’юсту. У цілому стан реалізації у І кварталі поточного року Антикорупційної програми МВС на 2016 рік члени комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми визнали задовільним.

 

Управління
запобігання корупції та проведення
люстрації МВС України