Contrast
Letter

INFORMATION on the administrative service for the issuance of licenses for economic activities for the production and repair of firearms

ІНФОРМАЦІЯ
про адміністративну послугу

з видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Назва послуги

 

Суб’єкт надання
(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

МВС України

Категорія отримувача
(оберіть потрібні категорії)

 

Фізичні особи – підприємці

 

Юридичні особи

 

Платність послуги
(або вкажіть вартість)

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Строк надання послуги
(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Способи отримання результату

Нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Перелік документів для отримання послуги
(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

До заяви про отримання  ліцензії  додаються:
1) підтвердні документи:

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;
копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;
нормативний документ у сфері стандартизації (стандарти, технічні регламенти, технічні умови) на кожен вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби);
копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків та володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;
копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для  фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);
3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги
(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19);

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та Їх продажу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1000-2015-п)

Результат надання
(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Ліцензія

Підстави для відмови
(якщо існують, то вкажіть які)

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:
1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження

---

Де отримати
(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Щодня, крім вихідних і святкових днів, з 10.00 до 11 та з 14.00 до 15.00.
Тел. 256 1242, 256 1830; 256 1693

Сфера надання згідно додатку 3
(вказати номер сфери, наприклад 5.2)

2.4.

Послуга надається ЦНАП

ні