Contrast
Letter

Information card of the administrative service for the issuance of a license to conduct business activities for the production and repair of firearms

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

01.08.2017 № 666

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;  виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Міністерство внутрішніх справ України.

2

Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10.

3

Режим роботи

Понеділок - четвер: 9.00 – 18.00.
П'ятниця: 9.00 – 16.45.
Обідня перерва: 12.45– 13.30.

4

Телефони, електронні адреси, офіційний веб-сайт

(044) 256 1693, 256 1830, 256 1242
[email protected][email protected], http://www.mvs.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5

Закони України

 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

6

Постанови Кабінету Міністрів України

від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 02 грудня 2015 року№ 1000 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу», від 24 травня 2017 року № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі».

Умови отримання адміністративної послуги

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них

1. Заява про отримання ліцензії.

 

2. Підтвердні документи:

 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;

 

копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;

 

нормативний документ у сфері стандартизації (стандарти, технічні регламенти, технічні умови) на кожен вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби);

 

копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків та володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;

 

копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

 

3.Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу).

 

4.Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

8

Порядок і спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Нарочно, поштовим відправленням  або в електронній формічерез Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування.

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

10

Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

11

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

12

Результат надання адміністративної послуги

1. Видача ліцензії.

2. Відмова у видачі ліцензії.

13

Способи отримання відповіді (результату)

Орган ліцензування повідомляє здобувачу ліцензії, ліцензіату про прийняте рішення в електронній формі через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, а також оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті.

14

Примітка

Інформація про прийняті рішення за певним видом господарської діяльності розміщується на офіційному веб-сайті МВС http://www.mvs.gov.ua в підрозділі «Нормативна база МВС.  Інші нормативно-правові акти».

 

Начальник

Управління ліцензування МВС                                                                                                                                                                          В.І. Камишанов