Структура
Управління взаємодії з Національною поліцією
Посада
Ім’я
Контакти
Начальник
Соколовський
Олександр Олексійович
254-77-01
Заступник начальника Управління – начальник відділу стратегічного прогнозування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення
Кудрик
Костянтин
254-90-96
Заступник начальника Управління – начальник відділу аналізу поточної діяльності та контролю
Бондарина
Тарас
254-74-69

Управління взаємодії з Національною поліцією відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері діяльності Національної поліції України;

2) опрацьовує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів роботи Національної поліції України та шляхів виконання покладених на неї завдань, планування роботи Національної поліції України;

3) опрацьовує проекти законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розроблених Національною поліцією України та іншими органами державної влади з питань діяльності Національної поліції України, та забезпечує їх подання на підпис Міністрові внутрішніх справ України;

4) розробляє пропозиції та/або опрацьовує пропозиції інших заінтересованих органів державної влади щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України;

5) готує і подає на підпис Міністрові внутрішніх справ України проекти наказів з питань діяльності Національної поліції України, в установленому порядку забезпечує їх оприлюднення та подання наказів МВС, розроблених Національною поліцією України, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

6) спільно з Національною поліцією України здійснює супроводження в органах державної влади проектів нормативно-правових актів, розроблених Національною поліцією України;

7) за дорученням керівництва МВС взаємодіє з комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції України;

8) за дорученням керівництва МВС контролює реалізацію Національною поліцією України державної політики у сфері діяльності Національної поліції України, державних програм, виконання законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законодавства України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів і розпорядчих документів МВС, а також проводить аналіз причин неналежного виконання їх вимог і вносить пропозиції щодо усунення таких порушень;

9) здійснює аналіз звітів Національної поліції України про виконання планів роботи та покладених на неї завдань, про усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок діяльності Національної поліції України;

10) готує спільно з структурними підрозділами МВС пропозиції  Міністрові внутрішніх справ України стосовно:

порушення перед Головою Національної поліції України питання щодо скасування актів підрозділів Національної поліції України повністю чи в окремій частині;

скасування актів підрозділів Національної поліції України повністю чи в окремій частині, у разі не скасування таких актів Головою Національної поліції України;

11) за дорученням Міністра внутрішніх справ України бере участь в опрацюванні питань призначення Міністром на посади першого заступника та заступників керівника поліції, погодження Міністром призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу управління поліції, керівників територіальних органів поліції;

12) опрацювання пропозицій Голови Національної поліції України щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів Національної поліції України та підготовка відповідних матеріалів для доповіді Міністрові внутрішніх справ України.