Структура
Управління документування службової діяльності
Посада
Ім’я
Контакти
Начальник
Бачинський
Сергій Анатолійович
254-98-24
Заступник начальника Управління документування службової діяльності
Кліваденко
Леонід
256-15-92
Заступник начальника Управління документування службової діяльності
Вітюк
Володимир
254-76-34

Витяг
з Положення про Управління документування службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Положення про Управління документування службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 28 вересня 2017 року № 800 до функцій Управління належить виконання покладених на нього завдань:

1) організація, установлення та реалізація єдиного порядку документування службової діяльності, управлінської інформації, роботи з документами МВС, у тому числі з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію;

2) організація документообігу, упровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами Міністерства, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, вимог інструкцій, регламентів та національних стандартів з питань діловодства;

3) забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, організації розгляду звернень і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів. Здійснення методичного керівництва і моніторингу за зазначеними напрямками роботи в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, та за дорученням Міністра в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ);

4) організація та забезпечення збереження фонду документів апарату МВС та користування ним до передачі матеріальних носіїв інформації в архів.