Структура
Департамент з питань режиму та службової діяльності
Посада
Ім’я
Контакти
Директор Департаменту з питань режиму та службової діяльності
Терещенко
Юрій Васильович
254-70-57
Перший заступник директора Департаменту - начальник режимно-секретного управління
Савостьянов
Олег Аркадійович
256-13-73
Заступник директора Департаменту - начальник управління контрольно-методичної роботи і проведення експертиз
Батрак
Віктор Борисович
254-93-70

Основні функції Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС

1. Організовує, контролює та аналізує стан виконання в апараті МВС, його територіальних органах, вищих навчальних закладах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого законодавством порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, їх зберігання та транспортування та за дотриманням установленого порядку доступу до відомостей, що становлять державну таємницю, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації.

2. Забезпечує та здійснює контроль за станом пропускного і внутрішньооб'єктового режимів в апараті МВС, функціонування системи ТЗІ, супроводження робіт зі створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних, телекомунікаційних системах Міністерства.

3. Веде облік усіх документів, які надходять до апарату МВС, здійснює їх попередній розгляд, підготовку проектів резолюцій, доповідь керівництву МВС, тиражування та спрямування за належністю у тому числі облік наказів, доручень МВС, рішень колегії МВС, організовує тиражування в друкарні та на копіювально-розмножувальній техніці, видачу їх структурним підрозділам апарату МВС, його територіальним органам, вищим навчальним закладам МВС, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління МВС, ЦОВВ.

4. Організовує, а також безпосередньо здійснює роботу зі зверненнями громадян, запитами на отримання публічної інформації, адвокатськими запитами, запитами і зверненнями депутатів усіх рівнів, які надходять до МВС. Здійснює їх розгляд у частині, що належить до компетенції Департаменту, та готує відповіді на них.

5. Організовує роботу приймальні громадян МВС в апараті, здійснює контроль за діяльністю приймалень громадян у територіальних органах МВС, вищих навчальних закладах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

6. Засвідчує копії документів, підписані керівництвом МВС.

7. Забезпечує діяльність Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України.