Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Регуляторні акти

 • Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

  Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку»

  1. Вид та назва регуляторного акта

  Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку».

  2. Назва виконавця заходів відстеження

  Міністерство внутрішніх справ України.

  3. Цілі прийняття акта

  Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 15 Закону України «Про дорожній рух», постанов Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», від 20 травня 2009 року № 490 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів» та від 02 березня 2010 року № 229 «Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів».

  Цілями регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та створення належних умов для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

  4. Строк виконання заходів відстеження

  Аналізом регуляторного впливу до акта передбачалось проведення заходів з базового відстеження результативності акта до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

  За статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

  Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 19 червня 2017 року по 18 липня 2017 року.

  5. Тип відстеження

  Базове відстеження результативності акта.

  6. Методи отримання результатів відстеження

  Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу інформації щодо кількості виданих сертифікатів про державну акредитацію закладу, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та атестованих спеціалістів, які здійснюють таку підготовку.

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

  Результати відстеження зазначеного регуляторного акта одержані на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості виданих сертифікатів про державну акредитацію закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та атестованих спеціалістів, які здійснюють таку підготовку.

  8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

  Упровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

  Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

  Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

  Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

  Забезпечення належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів до набрання чинності акта не було можливим у зв’язку з невідповідністю нормативно-правових актів МВС чинному законодавству.

  З дня набрання чинності цим регуляторним актом за результатами аналізу даних у період з 27 травня 2016 року по 18 липня 2017 року:

  акредитовано навчальних закладів з подальшою видачею сертифікатів про державну акредитацію закладу, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, – 855;

  атестовано спеціалістів – 1468 чоловік.

  9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

  На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє належному врегулюванню питання приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та забезпечує належні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

   

  Міністр внутрішніх справ України

   А. Б. Аваков

  детальніше
 • ПЛАН діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ МВС
  від
  15 . 12 .2017р № 1036 

  ПЛАН
  діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів
  на 2018 рік

  № з/п

  Вид і назва проекту регуляторного акта

  Цілі прийняття проекту регуляторного акта

  Строк підготовки проекту регуляторного акта

  Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Проект наказу МВС «Про затвердження правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»

  Підвищення рівня безпеки при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом та наближення норм національного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів.

  Січень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

  2.

  Проект наказу МВС «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників»

  Запровадження можливості замовлення в електронній формі надання послуги щодо виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків. Забезпечення перезакріплення індивідуальних номерних знаків в день звернення безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС.

  Березень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

  3.

  Проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції щодо утримання, експлуатації та організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

  Встановлення єдиних вимог щодо утримання та експлуатації, зразків облікових документів захисних споруд, визначення критеріїв неможливості їх подальшого утримання та експлуатації, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також запровадження системи нумерації захисних споруд.

   

  Березень

   

  ДСНС

  4.

  Проект наказу МВС «Про затвердження Правил техногенної безпеки»

  Затвердження відповідним нормативно-правовим актом Правил техногенної безпеки в Україні.

  Березень

  ДСНС

  5.

  Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на добровільних засадах»

  Затвердження відповідним нормативно-правовим актом порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на добровільних засадах.

  Червень

  Національна поліція

  6.

  Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України)»

  Врегулювання на законодавчому рівні питання реєстрації машин та видачі посвідчень тракториста-машиніста, визначення переліку адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

   

  Червень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

  7.

  Проект наказу МВС «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні в справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, сфери управління ДСНС»

  Визначення конкретних завдань та заходів щодо організації проведення аукціонів у провадженні в справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків сфери управління ДСНС.

  Серпень

  ДСНС

  8.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  Удосконалення процедури державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів та підвищення захисту майнових прав громадян шляхом виявлення фактів знищення, підробки або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, реєстраційних та інших документів, що подаються для проведення реєстраційної операції в територіальний орган з надання сервісних послуг МВС.

  Грудень

  МВС
  (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр)

  9.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»

  Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить привести акти Уряду у відповідність до вимог Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

  Грудень

  МВС
  (Управління ліцензування)

  10.

  Проект наказу МВС «Про внесення змін до уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерства внутрішніх справ»

  Приведення положень відповідного наказу МВС у відповідність до вимог нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу.

  Грудень

  МВС
  (Управління ліцензування)

  11.

  Проект наказу МВС «Про затвердження Правил з вогнезахисту»

  Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері пожежної безпеки, що підвищить рівень пожежної безпеки об’єктів, захисту життя і здоров’я людей, навколишнього природного середовища та матеріальних цінностей.

  Грудень

  ДСНС

  12.

  Проект наказу МВС «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та інших форм розпорядчих документів»

  Врегулювання питання проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

   

   

   

  Грудень

  ДСНС

  13.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

  Адаптація національного законодавства у сфері технічного регулювання до законодавства Європейського Союзу, шляхом імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради 2013/29/ЄС від 12 червня 2013 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку піротехнічних виробів.

  Грудень

  МВС
  (Державний науково-дослідний інститут)

  14.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  Спрощення процедури реєстрації транспортних засобів.

  Грудень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

  15.

  Проект наказу МВС «Про внесення Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ від 7 грудня 2009 року № 515»

  Удосконалення форм документів, що використовуються сервісними центрами Міністерства внутрішніх справ у процесі надання послуги з видачі посвідчення водія.

  Грудень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

  16.

  Проект наказу МВС «Про внесення Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 березня 2008 року № 130»

  Урахування рекомендацій європейських експертів, які проводили аудит у сфері перевезення небезпечних вантажів у період 2016-2017 років.

  Грудень

  МВС
  (Головний сервісний центр)

   

   

   

  Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС                                                                                                                              Д. В. Горбась

   

  детальніше
 • ЗМІНИ до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 грудня 2016 року № 1293

  1. Пункти 9 Плану виключити.
  2. Доповнити План новим пунктом 29 такого змісту

  № з/п

  Вид і назва проекту регуляторного акта

  Цілі прийняття проекту регуляторного акта

  Строк підготовки проекту регуляторного акта

  Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

  29

  Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

  Видання проекту регуляторного акта дозволить привести акти Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу.

  Грудень

  Національна поліція України

   

   

  Директор Департаменту юридичного забезпечення

  Д. В. Горбась

   

   

  детальніше
 • Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

  1. Вид та назва регуляторного акта

  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2016 року № 711 «Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2016 року за № 1217/29347.

  2. Назва виконавця заходів з відстеження

  Міністерство внутрішніх справ України.

  3. Цілі прийняття акта

  Регуляторний акт розроблений відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про охоронну діяльність» та абзацу першого пункту 16 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, з метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

  4. Строк виконання заходів з відстеження

  Відстеження результативності наказу здійснювалося з 11.08.2017 до 11.09.2017.

  5. Тип відстеження

  Базове відстеження.

  6. Методи одержання результатів відстеження

  Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося на основі статистичних даних щодо оформлення та видачі суб’єктам охоронної діяльності дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування.

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

  З дня оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України пропозиції та зауваження до нього не надходили.

  8. Кількісні та якісні показники результативності акта

  З дня набрання чинності цим регуляторним актом, його дія характеризується такими показниками:

  дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів охоронної діяльності;

  регуляторним актом нормативно врегульовано питання встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності;

  з дня набрання чинності регуляторним актом було отримано 141 звернення суб’єктів охоронної діяльності щодо отримання дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування, за результатами яких було оформлено та видано 545 вищезазначених дозволів.

  Якісні та кількісні показники результативності регуляторного акта під час проведення базового відстеження вказують на забезпечений відповідно до вимог законодавства та чинних нормативно-правових актів належний рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

  З метою підвищення ефективності здійснення державної регуляторної політики щодо оформлення та видачі суб’єктам охоронної діяльності дозволів на встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування МВС розроблено проект наказу МВС «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», що передбачає децентралізацію надання вищезазначеної послуги. Указаний проект акта погоджено Державною регуляторною службою (рішення від 09 серпня 2017 року № 348).

  9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

  На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечує нормативне врегулювання питання встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

  Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

  Повторне відстеження результативності цього акта буде здійснено у 2018 році.

   

   

  Міністр внутрішніх справ України

  А. Б. Аваков

   

  _____ __________ 2017 року

   

  детальніше
 • ЗМІНИ до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 грудня 2016 року №1293

  ЗМІНИ
  до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік,
  затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 15 грудня 2016 року № 1293 

  1. Доповнити План новим пунктом 28 такого змісту:

  № з/п

  Вид і назва проекту регуляторного акта

  Цілі прийняття проекту регуляторного акта

  Строк підготовки проекту регуляторного акта

  Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

  28.

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються сфери проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів»

  Прийняття проекту акта дозволить підвищити якість проведення перевірок технічного стану транспортних засобів суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю.

  Грудень

  МВС

  (Головний сервісний центр)

   

   

  Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС                                                        

  Д. В. Горбась

  детальніше