Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Вакансії

 • ОГОЛОШЕННЯ

  Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, інформуємо про те, що в Міністерстві внутрішніх справ було оголошено і з 28 по 30 березня 2017 року проведено закритий конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «Б» та «В» (9818, 9819, 9820, 9821, 9822).

  Оскільки проводився закритий конкурс тому, відповідно до вимог зазначеного нормативного документа, інформація про переможців не оприлюднюється.

  детальніше
 • Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції МВС України

  Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»  - начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції МВС України

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України

   

  Загальні умови

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Посадові обов’язки

  організовує взаємодію з підрозділами апарату Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ з питань забезпечення соціальних прав і гарантій учасників бойових дій, членів сімей загиблих працівників, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей працівників, ветеранів органів внутрішніх справ;

  бере особисту участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів;

  організовує та контролює в Управлінні роботу зі зверненнями громадян, депутатськими зверненнями та запитами народних депутатів України, запитами на інформацію;

  забезпечує загальний контроль за станом діловодства в Управлінні, у встановленому порядку вживає заходів щодо відповідного матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності УСУАТО;

  здійснює контроль за своєчасним виконанням посадових обов’язків працівниками Управління, ведення ними службової документації, дотримання вимог внутрішнього розпорядку дня, дисципліни та законності;

  періодично інформує керівництво МВС про хід виконання планів, заходів, наказів та доручень, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи Управління;

  надає підрозділам апарату МВС, закладам, установам і підприємствам, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, у межах компетенції, необхідну консультативну, практичну та методичну допомогу з питань соціально-гуманітарної роботи, щодо підготовки документів, які є підставою для надання працівникам статусу учасника бойових дій;

  вивчає особисто службову кореспонденцію, визначає виконавців;

  вживає заходів щодо забезпечення планування роботи Управління та надання пропозицій до планів роботи МВС.

   

  Умови оплати праці

   

  Посадовий оклад – 8670 грн.

  Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

  Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі

   

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  Копія паспорта громадянина України.

  Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

  Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

  Копія (копії) документа (документів) про освіту.

  Заповнена особова картка встановленого зразка.

  Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

  Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 17.00 17 квітня 2017 року.

   

  Дата, час і місце проведення конкурсу

  21, 22, 24 квітня 2017 року о 9.30, за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон (044) 254-78-85

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

   

  Круглова Анна Євгеніївна, (044) 254-98-02, vibork2@gmail.com

   

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1

  Освіта

  Ступінь вищої освіти

  Вища освіта за освітнім ступенем магістр в галузі знань «Право», «Управління та адміністрування».

  2

  Досвід роботи

  досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

  3

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1

  Знання законодавства

  Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України», «Про звернення громадян» та інших законів України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби, освітньої та наукової діяльності, Кодекс законів про працю України, Положення  про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

  2

  Професійні знання

  Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

  Уміння організовувати і підтримувати постійні комунікаційні зв’язки з державними органами, засобами масової інформації, громадянами.

  3

  Комунікації та взаємодія

  Навички організації та проведення нарад, конференцій, семінарів.

  Навички вирішення конфліктних ситуацій.

  Уміння встановлювати ефективну взаємодію з колегами всередині державного органу, а також міжвідомчу взаємодію.

  Уміння вибирати і застосовувати ефективні стилі міжособистісного спілкування, впливати і спрямовувати інших на досягнення поставлених цілей і завдань.

  Уміння орієнтуватися на співрозмовника/слухача.

  Уміння вислуховувати думки людей, не перериваючи їх.

  Уміння перевіряти, чи правильно Ви зрозуміли почуте (постановка уточнюючих запитань, перефразування).

  Уміння ділитися з колегами досвідом, знаннями і ефективними практиками у процесі виконання робіт.

  4

  Впровадження змін

  Уміння впроваджувати і використовувати наукові результати у практику вирішення поставлених завдань

  Уміння демонструвати інноваційне мислення — пропонувати ідеї, спрямовані на розвиток нових або поліпшення існуючих процесів, методів, систем, послуг.

  Уміння виробляти нестандартні рішення.

  Уміння знаходити рішення питання через нестандартний інструментарій.

  5

  Управління організацією роботи та персоналом

  Навички своєчасного виявлення та попередження проблемних ситуацій, які можуть призвести до конфлікту в колективі.

  Уміння переконати, схилити оточуючих підтримати будь-який план, ідею.

  Уміння зрозуміти мету роботи підрозділу, зрозуміти роль кожного співробітника в досягненні поставленої мети.

  Уміння вибудовувати чесні і справедливі відносини з колегами, засновані на взаємоповазі.

  Уміння створити атмосферу взаємодопомоги і підтримки членів команди, викликати прагнення взаємодіяти і координувати дії.

  6

  Особистісні компетенції

  Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення.

  Комунікабельність.

  Навички проведення зустрічей і спілкування з громадянами, а також представниками громадських організацій.

  Відповідальність.

  Наполегливість.

  Уміння працювати в стресових ситуаціях.

   

   

   

  детальніше
 • Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу, а саме:

  Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу, а саме:

  - заступника начальника відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

  - головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

  - головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною міграційною службою України управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади;

  - головного спеціаліста відділу з розгляду звернень громадян та документального забезпечення.

   

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

   

  Загальні умови

   

   

  Посадові обов’язки

  • здійснення керівництва діяльністю відділом в межах делегованих начальником відділу повноважень, у разі відсутності начальника відділу виконання його обов’язків;
  • за дорученням начальника відділу представлення позиції МВС у міністерствах та центральних органах виконавчої влади при розробці та розгляді проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються компетенції ДСНС;
  • розроблення проектів нормативно-правових актів та проведення фахової експертизи проектів законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів;
  • внесення пропозицій начальнику відділу щодо проведення планових та позапланових перевірок діяльності ДСНС та підрозділів, що належать до сфери її управління;
  • розгляд звернень та запитів фізичних і юридичних осіб (у тому числі на отримання публічної інформації), звернень та запитів народних депутатів України та опрацювання їх в порядку й строки, визначені законодавством України; 
  • участь в розробці документів щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, захисту державного кордону, цивільного захисту;
  • за дорученням керівництва виконання інших повноважень, які виникають із основних завдань та функцій відділу.

   

  Умови оплати праці

   

  Посадовий оклад – 6600 грн.

  Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

  Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  • Копія паспорта громадянина України.
  • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  • Заповнена особова картка встановленого зразка.
  • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

       Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення конкурсу

  26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ,                    вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон                           (044) 254-78-85

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, dfpm1@mvs.gov.ua

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

  2

  Досвід роботи

  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

  3

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою

  Спеціальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем магістр в галузі знань «Право», «Державне управління», «Цивільна безпека».

  2

  Знання законодавства

  • Конституція України;
  • Закон України «Про державну службу»;
  • Закон України «Про запобігання корупції»;
  • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
  • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
  • Закон України «Про звернення громадян»;
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
  • Кодекс цивільного захисту України;
  • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
  • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
  • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки.

  3

  Професійні чи технічні знання

  • з організації і управління персоналом;
  • правил аналізу і тлумачення актів законодавства України;
  • вимог нормопроектувальної техніки;
  • порядку підготовки нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;
  • діяльності ЦОВВ з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
  • здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
  • з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
  • з оформлення документації в системі МВС, у центральних органах виконавчої влади, роботи з мобілізаційними документами;
  • проведення фахової експертизи нормативно-правових актів, у тому числі з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки;
  • підготовки документів розпорядчого, ділового характеру;
  • ведення службового листування, підготовка аналітичних довідок.

  4

  Спеціальний досвід роботи

  Бажаний досвід підготовки проектів нормативно-правових актів та здійснення їх експертизи на відповідність Конституції України, законам України та вимогам нормопроектувальної техніки проектів нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки та з питань державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, а також представництва інтересів органів державної влади в судах.

  5

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

  6

  Особистісні якості

  • досягнення кінцевих результатів;
  • ведення ділових переговорів;
  • вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
  • організація і контроль роботи;
  • вміння працювати в команді та керувати командою;
  • вміння вирішувати комплексні завдання;
  • вміння працювати з великими масивами інформації, у тому числі з інформацією обмеженого доступу;
  • аналітичні здібності;
  • дисципліна і системність.
   

  УМОВИ

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

   

  Загальні умови

   

   

  Посадові обов’язки

  • участь у забезпеченні встановленого порядку обміну інформацією між МВС та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, забезпеченні виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту;
  • реалізація державної політики у сфері роботи зі зверненнями громадян, запитами і зверненнями народних депутатів України, запитами на інформацію, адвокатськими запитами, охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, у підготовці проектів нормативно-правових актів, проведення фахової експертизи проектів законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів,
  • надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань, пов‘язаних з діяльністю ДСНС;
  • підготовка аналітичних та інформаційних документів, проектів рішень з питань, що стосуються діяльності відділу.

   

  Умови оплати праці

   

  Посадовий оклад – 5900 грн.

  Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

  Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  • Копія паспорта громадянина України.
  • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  • Заповнена особова картка встановленого зразка.
  • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

       Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення конкурсу

  26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ,                    вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон                           (044) 254-78-85

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, dfpm1@mvs.gov.ua

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2

  Досвід роботи

  Не потребує.

  3

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління», «Цивільна безпека».

  2

  Знання законодавства

  • Конституція України;
  • Закон України «Про державну службу»;
  • Закон України «Про запобігання корупції»;
  • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
  • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
  • Закон України «Про звернення громадян»;
  • Кодекс цивільного захисту України;
  • Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
  • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
  • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
  • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  • постанови Кабінету Міністрів України з питань цивільного захисту, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, нормативні акти з питань підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України та порядку державної реєстрації нормативно-правових актів.

  3

  Професійні чи технічні знання

  • володіння навичками нормотворчої діяльності, тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
  • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
  • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
  • володіння навичками роботи з офісною технікою.

  4

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  5

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

  6

  Особистісні якості

  • Здатність забезпечувати належну виконавську дисципліну, вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, здатність до постійного професійного та самовдосконалення; розумна ініціативність;
  • комунікабельність, уміння працювати в команді;
  • відповідальність;
  • наполегливість;
  • уміння працювати в стресових ситуаціях;     
  • вміння обґрунтовувати власну позицію;
  • позитивна репутація.
   

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії з Державною міграційною службою управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

   

  Загальні умови

   

   

   

   

  Посадові обов’язки

   

  • опрацьовує та виконує документи, що надійшли до відділу;
  • за дорученням начальника відділу здійснює взаємодію при вирішенні питань законодавчого та нормативного регулювання взаємодії МВС з ДМС із спеціалістами Комітетів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, центральних органів виконавчої влади та інших правоохоронних органів;
  • розробляє та опрацьовує проекти законодавчих, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, що подаються на підпис (узгодження) Міністру, здійснює підготовку і редагування цих актів та їх візування, готує відповідні висновки та правові експертизи;
  • за дорученням начальника відділу організовує контроль та перевірку виконання ДМС актів, доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівництва МВС з питань, що належать до компетенції ДМС;
  • за дорученням начальника відділу бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;
  • за напрямками роботи відділу готує відповіді на запити народних депутатів України, опрацьовує звернення громадян і юридичних осіб;
  • за напрямками роботи відділу бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях;
  • виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

   

  Умови оплати праці

   

  • Посадовий оклад – 5900 грн.
  • Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  • Копія паспорта громадянина України.
  • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  • Заповнена особова картка встановленого зразка.
  • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

       Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення конкурсу

  26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ,                    вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон                           (044) 254-78-85

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, dfpm1@mvs.gov.ua

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2

  Досвід роботи

  Не потребує.

  3

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління».

  2

  Знання законодавства

  • Конституція України;
  • Закон України «Про державну службу»;
  • Закон України «Про запобігання корупції»;
  • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
  • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
  • Закон України «Про громадянство України»;
  • Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
  • Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
  • Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України».

  3

  Професійні чи технічні знання

  • володіння навичками нормотворчої діяльності, тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
  • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
  • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
  • володіння навичками роботи з офісною технікою.

  4

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  5

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

  6

  Особистісні якості

  • відповідальність;
  • системність і самостійність в роботі;
  • уважність до деталей;
  • наполегливість;
  • креативність та ініціативність;
  • орієнтація на саморозвиток;
  • орієнтація на обслуговування;
  • уміння працювати в стресових ситуаціях.
   

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу з розгляду звернень громадян та документального забезпечення Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України

   

  Загальні умови

   

   

   

   

   

   

  Посадові обов’язки

   

  • опрацьовує та виконує документи, що надійшли до відділу;
  • за дорученням начальника відділу бере участь у розробленні, впровадженні та використанні системи електронного діловодства та електронного документообігу в установі;
  • реалізує державну політику з організації діловодства в межах установи;
  • здійснює контроль за підготовкою документів у підрозділах Департаменту, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
  • приймає від виконавців вихідну кореспонденцію, обов’язково перевіряє правильність адреси отримувача, наявність необхідних підписів, віз на них та їх додатках, перелік додатків та їх кількість, наявність віз на примірниках, правильність оформлення, розміщення реквізитів, документи оформлені з порушенням передбачених актів з діловодства, повертає виконавцям на доопрацювання;
  • передає до структурних підрозділів центрального апарату МВС України вихідну кореспонденцію, опрацьовує, пакетує і відправляє через фельд’єгерський зв’язок, рекомендованою та простою поштою, складає реєстри за встановленою формою;
  • періодично переглядає справи постійного та тривалого користування з грифом «Для службового користування» з метою можливого зняття цього грифу за участю експертної комісії;
  • готує справи з грифом «Для службового користування» для архівного зберігання згідно з правилами, встановленими наказом МВС від 25.05.2006 №530 та типової інструкції затвердженою постановою КМУ від 19 жовтня 2016р. №736;
  • забезпечує членам ЕК перегляд матеріалів з грифом «ДСК», що підлягають знищенню;
  • проводить профілактичну роботу з працівниками Департаменту з питань дотримання ними вимог відповідних нормативних документів та наказів при оформленні вихідної кореспонденції тощо;
  • вносить пропозиції щодо покращення роботи на ввіреній ділянці роботи та взагалі виконавчої дисципліни в Департаменті;
  • за відсутності начальника відділу виконує його обов’язки;
  • виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

   

  Умови оплати праці

   

  • Посадовий оклад – 5900 грн.
  • Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі.

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

  • Копія паспорта громадянина України.
  • Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  • Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  • Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  • Заповнена особова картка встановленого зразка.
  • Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

       Документи, що подаються для участі в конкурсі, приймаються до 18 год. 00 хв. 20 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення конкурсу

  26 - 27 квітня 2017 року о 09.30, за адресою: м. Київ,                    вул. Пилипа Орлика, 16/12, контактний телефон                           (044) 254-78-85

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Романовський Владислав Васильович, (044) 254-78-57, dfpm1@mvs.gov.ua

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2

  Досвід роботи

  Не потребує.

  3

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  Спеціальні вимоги

  1

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління».

  2

  Знання законодавства

  • Конституція України;
  • Закон України «Про державну службу»;
  • Закон України «Про запобігання корупції»;
  • Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
  • Закон України «Про Кабінет Міністрів України»
  • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  • Постанова від 30 листопада 2011 р.№1242 «Про затвердження Типової інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;
  • Інструкція з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України затверджена наказом МВС України від 23.08.2012 №474;
  • Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію затвердженою постановою КМУ від 19 жовтня 2016р. №736;
  • Наказ від 10.10.2004 №1177 «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України
  • Наказ МВС України від 28.03.2012 №254 «Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в МВС України"

  3

  Професійні чи технічні знання

  • володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
  • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
  • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
  • володіння навичками роботи з офісною технікою.

  4

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  5

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень упевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

  6

  Особистісні якості

  • відповідальність;
  • системність і самостійність в роботі;
  • уважність до деталей;
  • наполегливість;
  • креативність та ініціативність;
  • орієнтація на саморозвиток;
  • орієнтація на обслуговування;
  • уміння працювати в стресових ситуаціях.
   

   

  детальніше
 • Міністерство внутрішніх справ України оголошує закритий конкурс на зайняття в Департаменті з питань режиму та службової діяльності вакантних посад державних службовців категорії «В», а саме:

  1) головного спеціаліста відділу режимно-секретного управління Департаменту з питань режиму та службової діяльності;

  2) головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності;

  3)   головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                      Наказ Міністерства

                                                                                                                      внутрішніх справ

                                                                                                                      31.03.2017 № 277

   

  УМОВИ

  проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліст відділу  режимно-секретного управління Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

   

  Загальні умови

   

  Посадові обов’язки (без деталізації)

  Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці, визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня            2015 року № 878, робота з державною таємницею, розсекречуванням,  грифів обмеження доступу матеріальних носіїв інформації.

  Умови оплати праці

   

   Посадовий оклад – 5900 грн.;

   надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

   надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі.

   

   

  Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
  6. Е-декларація кандидата за  минулий рік.

  Документи для участі в Конкурсі приймаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

   

  Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

  20 та 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою:   м. Київ,                 вул. Богомольця, 10, контактний телефон   (044) 256-03-63

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення  закритого конкурсу

   

   Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

   Ігнатенко Віктор Григорович, (044) 256-03-63

     dprsd@ukr.net

   

   

   

   

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

   

  1.

   

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2.

  Досвід роботи

   Не потребує.

  3.

  Володіння державною мовою

   Вільне володіння державною мовою.

   

  Спеціальні вимоги

  1.

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра  у галузі знань: «Право».

  2.

  Знання законодавства

  Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну таємницю», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, що забезпечують формування та реалізовують державної політики у сфері державної таємниці та секретного діловодства, Кримінально-процесуальний кодекс, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

  3.

  Професійні чи технічні знання

  Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

  Уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру.

   Уміння складати документи, які стосуються питань режимно-секретної діяльності та охорони державної таємниці.

  Досвід ведення ділового листування,  підготовка аналітичних довідок у тому числі з питань охорони державної таємниці.

  Уміння працювати на комп’ютерній техніці.

    4.

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  Пріоритет при прийнятті рішення конкурсною комісією надаватиметься кандидату з досвідом роботи в режимно-секретних органах, або на посадах пов’язаних з державною таємницею, досвідом роботи в правоохоронних органах, має допуск до державної таємниці.

   

    5.

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Робота з інформаційними базами.

    6.

  Особистісні якості

  Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

     комунікабельність, уміння працювати в команді;

  відповідальність;

  наполегливість;

  дисциплінованість;

  уміння працювати в стресових ситуаціях.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 Наказ Міністерства

                                                                                                 внутрішніх справ

                                                                                                 31.03.2017 № 277

   

  УМОВИ

  проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу координації та нормативно-методичного забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації  Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки (без деталізації)

  Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці, захисту державних інформаційних ресурсів, технічного захисту інформації. Здійснює підготовку проектів нормативно-правових, розпорядчих та керівних документів у галузі технічного захисту інформації. Приймає участь у контрольно-інспекційній роботі. Проводить комплексні спеціальні перевірки, спецдослідження, перевірки ефективності захищеності об’єктів інформаційної діяльності.

  Умови оплати праці

  Посадовий оклад – 5900 грн.;

  надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

  надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

     На постійній основі

  Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

  1.      Копія паспорта громадянина України.

  2.      Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

  3.      Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

  4.      Копія (копії) документа (документів) про освіту.

  5.      Заповнена особова картка встановленого зразка.

  6.      Е-декларація кандидата за  минулий рік.

  Документи для участі в Конкурсі приймаються до              18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

  20, 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою: м. Київ,             вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 256-98-24

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення закритого конкурсу

  Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

  Ігнатенко Віктор Григорович , (044) 256-03-63

  dprsd@ukr.net

   

   

   

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1.

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2.

  Досвід роботи

   Не потребує.

  3.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

   

  Спеціальні вимоги

  1.

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2.

  Знання законодавства

  Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», інші нормативні документи з питань ТЗІ, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

  3.

  Професійні чи технічні знання

   Знання основ мережевих технологій.

   Володіння навичками тлумачення законодавчих актів, у першу чергу по лінії ТЗІ, та  застосовування їх вимог на практиці.

   Уміння підготовки нормативних та інших документів по лінії ТЗІ.

   Досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок, у тому числі з питань ТЗІ.

   Уміння працювати на спеціальній, комп’ютерній  та               офісній техніці.

  Досвід виконання інженерно-технічних робіт по лінії ТЗІ.

    4.

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  Перевага конкурсною комісією  надаватиметься особі, яка працювала в режимно-секретних підрозділах, підрозділах ТЗІ,  має допуск до державної таємниці.

    5.

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи на спеціальній техніці та з   інформаційними базами.

    6.

  Особистісні якості

  Здатність вирішувати завдання, які потребують  організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

  комунікабельність, уміння працювати в команді;

  відповідальність;

  наполегливість;

  дисциплінованість;

  уміння працювати в стресових ситуаціях.

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Наказ Міністерства

                                                                                                          внутрішніх справ

                                                                                                          31.03.2017 № 277

   

  УМОВИ

  проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

   

  Загальні умови

   

  Посадові обов’язки (без деталізації)

  Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи, реалізує інші повноваження, визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  28 жовтня            2016 року  № 878. Бере участь в розробці нормативно-правових актів з профільних питань відділу, розглядає інформаційні запити, організовує та здійснює роботу з документами відповідно до законодавства.

   

  Умови оплати праці

   

  Посадовий оклад – 5900 грн.;

  надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

  надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  На постійній основі.

   

   

   

   

   

   

  Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

  1.   Копія паспорта громадянина України.

  2.   Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

  3.   Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

  4.   Копія (копії) документа (документів) про освіту.

  5.   Заповнена особова картка встановленого зразка.

  6.   Е-декларація кандидата за  минулий рік.

  Документи для участі в Конкурсі приймаються до                   18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

  Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

  20 та 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою: м. Київ,   вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 256-03-63

   

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення закритого конкурсу

   

  Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

  Ігнатенко Віктор Григорович, (044) 256-03-63

  dprsd@ukr.net

   

   

   

   

   

  Вимоги до професійної компетентності

  Загальні вимоги

  1.

  Освіта

  Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2.

  Досвід роботи

  Не потребує.

  3.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

   

  Спеціальні вимоги

  1.

  Освіта

  Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

  2.

  Знання законодавства

  Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України» «Про Національний архівний фонд та архівні установи» інші нормативні документи з питань архівної роботи, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

   

  3.

  Професійні чи технічні знання

  Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

  Уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру.

  Досвід ведення ділового листування, підготовка      аналітичних довідок.

  Уміння працювати на комп’ютерній техніці.

     4.

  Спеціальний досвід роботи

  Не потребує.

  Пріоритет при прийнятті рішення конкурсною комісією надаватиметься кандидату з досвідом роботи в архівних установах, або на посадах пов’язаних з державною таємницею, досвід роботи в правоохоронних органах,  наявним допуском до державної таємниці.

     5.

  Знання сучасних інформаційних технологій

  Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Робота з інформаційними базами.

   

     6.

  Особистісні якості

  Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

  комунікабельність, уміння працювати в команді;

  відповідальність;

  наполегливість;

  дисциплінованість;

  уміння працювати в стресових ситуаціях.

   

   

  детальніше
 • Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» Управління запобігання корупції та проведення люстрації

  ОГОЛОШЕННЯ

  Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» Управління запобігання корупції та проведення люстрації, а саме:

  - заступника начальника відділу запобігання корупції;

  - головного спеціаліста відділу запобігання корупції (на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

  детальніше