Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Громадські обговорення

 • Обговорення проекту Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності

  Запрошуємо до обговорення проекту Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України  з питань ліцензійної діяльності.
  Пропозиції можна надавати за телефоном: (044)
  256 - 10 - 31

   

  Затверджено
  Наказ Міністерства
  внутрішніх справ України

   

   

  ____ _____________№________

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України
  з питань ліцензійної діяльності

  1. Координаційна рада Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності (далі – Координаційна рада) є постійно діючим  консультативним, дорадчим органом МВС, утворений з метою проведення фахових консультацій та узгодження позицій щодо удосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є Міністерство внутрішніх справ України.

  2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС і цим Положенням.

  3. Координаційна рада утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

  4. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер для формування спільних узгоджених позицій МВС, суб’єктів господарської діяльності, що мають видані МВС ліцензії (далі – ліцензіати), та громадських організацій з питань удосконалення законодавства у сферах ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, розвитку професійної діяльності ліцензіатів, зміцнення правопорядку під час забезпечення ліцензіатами особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

  5. Основною метою діяльності Координаційної ради є визначення пріоритетних напрямків удосконалення діяльності МВС як органу ліцензування, ліцензіатів, здійснення контролю за їх роботою, консультативна підтримка МВС у питаннях упровадження єдиної узгодженої державної політики у сфері забезпечення особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

  6. Основними завданнями Координаційної ради є:

  1) надання пропозицій щодо основних напрямків роботи МВС із суб’єктами господарювання, що мають видані МВС ліцензії, їх об’єднаннями та спілками, в рамках діючого законодавства у сфері ліцензування та надання охоронних послуг;

   2) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, опрацювання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що надходять від інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій стосовно ліцензування окремих видів господарської діяльності;

  3) опрацювання інноваційних пропозицій та проектів нормативно-правових актів, аналіз доцільності та ефективності їх запровадження.

  7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

  1) розробляє рекомендації щодо механізмів взаємодії МВС із ліцензіатами, їх об’єднаннями та спілками;

  2) подає Міністрові інформацію про прийняті нею рішення, для розгляду та визначення доцільності їх запровадження;

  3) бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

  4) проводить аналіз стану ліцензування МВС та розробляє рекомендації щодо його вдосконалення;

  5) виявляє наявні та потенційні проблеми у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

  8. Координаційна рада має право:

  1) залучати до своєї роботи представників центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  2) надавати Міністрові обґрунтовані пропозиції щодо створення робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів, концепцій, рекомендацій, планів, реалізації інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства у сфері ліцензування;

  3) заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників робочих груп;

  4) отримувати в межах компетенції та встановленому порядку від учасників ЦОВВ, що входять до складу Координаційної ради, інших державних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

  9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за необхідністю. Члени ради про порядок денний та проведення засідання повідомляються не пізніше ніж за два тижні до його проведення секретарем Координаційної ради.

  Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

  Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

  10. Голова Координаційної ради:

  1) очолює Координаційну раду та організовує її роботу;

  2) скликає засідання Координаційної ради;

  3) головує на засіданнях Координаційної ради, уносить пропозиції до порядку денного;

  4) розподіляє обов’язки між заступниками та членами Координаційної ради.

  11. Голова має трьох заступників, які обираються ним з числа членів Координаційної ради. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради, його замінює один із заступників, який визначається головою.

  12. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради та ведення протоколу забезпечує її секретар.

  Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

  13. Протоколи засідання Координаційної ради, а також матеріали для інформування громадськості про її роботу готує секретар Координаційної ради.

  14. Інформація про роботу Координаційної Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС.

   

  Начальник Управління ліцензування МВС України

  В.І. Камишанов

   

  детальніше
 • Обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

  Запрошуємо до обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
  Пропозиції можна надсилати на електронну адресу: mvs2020@mvs.gov.ua

   

  Документи: Проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

   

  Обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року на офіційному Урядовому порталі:
  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України заплановані на липень 2016 року

  ІНФОРМАЦІЯ
  про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України
  заплановані на
  липень  2016 року

  Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

  Заходи, які плануються в рамках обговорення

  Орієнтовні дати проведення заходів

  Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні дані відповідальної особи

  1

  2

  3

  4

  1. Функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

   

  Обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України в розділі «Впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР» на веб-сайті Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності  Національної поліції України

  Липень

  Головний інспектор 

  Управління безпеки дорожнього руху

  Департаменту превентивної діяльності  Національної поліції України Селещук Михайло Петрович,

  сл.тел. (044) 374-10-41,

  info@sai.gov.ua

  2. Запровадження ефективного внутрішньодержавного міграційного контролю шляхом створення Єдиної системи обліку іноземців (з моменту їх в’їзду в Україну з подальшим відображенням усіх етапів зміни ними міграційного статусу).

  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної поліції України для проведення обговорення

  Липень

  Заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України підполковник поліції

  Малахов Ігор Володимирович

  сл.тел. (044) 254-12-34,

  dbzptl@police.gov.ua

  3. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України»

  Електоронні консультації. Обговорення проекту на Громадській раді при ДСНС із залученням підприємців і громадськості

  Липень

  Начальник відділу нормативно-технічної роботи управління нагляду у сфері пожежної безпеки Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державвної служби України з надзвичайних ситуацій

  Пальчиков Роман Володимирович

  тел. 585-68-36.

  Начальник відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій управління планування інформаційно- аналітичної роботи та моніторингу Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державвної служби України з надзвичайних ситуацій

  Федюк Володимир Юрійович

  тел. 585-68-37.

  ddpb@mns.gov.ua

   

  Департамент комунікації Міністерства
  внутрішніх справ України

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України заплановані на червень 2016 року

  ІНФОРМАЦІЯ

  про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України

  заплановані на червень 2016 року

   

  Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

  Заходи, які плануються в рамках обговорення

  Орієнтовні дати проведення заходів

  Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні дані відповідальної особи

  1

  2

  3

  4

  1. Розроблення проекту Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції зв'язку, Українського державного центру радіочастот та підрозділів Національної поліції України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку».

  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної поліції України для проведення обговорення

  Червень

  Начальник відділу організації зв’язку Департаменту зв’язку та телекомунікацій Національної поліції України                                         Фесун Володимир Васильович,                                 сл.тел. (044) 256-16 01, voz.dzt@police.gov.ua

  2. Законодавчі зміни про встановлення кримінальної відповідальності за: організацію нелегальної міграції; незаконне працевлаштування іноземців; порушення санкцій заборони в’їзду; фіктивний шлюб (використовується як одна із схем легалізації іноземців); збільшення штрафних санкцій за вчинення адміністративних правопорушень у сфері міграції.

  Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної поліції України для проведення обговорення

  Червень

   

   

   

   

   

  Заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України підполковник поліції Малахов Ігор Володимирович   сл.тел. (044) 254-12-34, dbzptl@police.gov.ua

   

  3. Проект наказу Міністерства

  внутрішніх справ України «Про

  затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення

  надзвичайних ситуацій та

  оповіщення населення у разі їх

  виникнення»

   

  Електронні консультації. Обговорення проекту на Громадській раді при ДСНС із залученням підприємців і громадськості

  Червень

  Поліщук Т.В.,

   головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

  тел. (044) 585-68-93

  ddpb@mns.gov.ua

  4. Проект наказу Міністерства

  внутрішніх справ України «Про

  затвердження положення про

  порядок проведення перевірки

  діяльності аварійно-рятувальних служб»

   

  Електронні консультації. Обговорення проекту на Громадській раді при ДСНС із залученням підприємців і громадськості

  Червень

  Поліщук Т.В.,

   головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

  тел. (044) 585-68-93

  ddpb@mns.gov.ua

  5. Проект постанови Кабінету

  Міністрів України «Про

  затвердження переліку суб’єктів

  господарювання, галузей га

  окремих територій, які

  підлягають постійному та

  обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню

  на договірній основі»

  Електронні консультації. Обговорення проекту на Громадській раді при ДСНС із залученням підприємців і громадськості

  Червень

  Поліщук Т.В.,

   головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

  тел. (044) 585-68-93

  ddpb@mns.gov.ua

  6. Трудові відносини: правила трудового розпорядку, відпустки, проведення оргштатних змін

  Засідання за круглим столом між керівництвом Держприкордонслужби України, Громадською радою при Адміністрації Держприкордонслужби України, профспілками Держприкордонслужби України та ветеранською організацією Держприкордонслужби України

  Червень

  Птиця А.М., Голова Профспілки Держприкордонслужби України тел.(044) 527-64-38,       APtica@ukr.net

   

   

  Департамент комунікації Міністерства

  внутрішніх справ України

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України заплановані на квітень 2016 року

  ІНФОРМАЦІЯ

  про консультації з громадськістю в Міністерстві внутрішніх справ України

  заплановані на квітень 2016 року

   

  Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

  Заходи, які плануються в рамках обговорення

  Орієнтовні дати проведення заходів

  Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні дані відповідальної особи

  1

  2

  3

  4

  1. Про заходи щодо вивчення думки про діяльність поліції охорони

  Проведення соціологічного дослідження на сайті Поліції охорони http://www.guard.np.gov.ua, щоб дізнатись громадську думку про діяльність поліції охорони

  Квітень

  Сторожик Н.П.,

  завідувач сектору Департаменту поліції охорони

  Національної поліції України

  тел. (044) 206-39-27

  press@guard.np.gov.ua

  2. Функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

   

  Обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України в розділі «Впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР» на веб-сайті Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності  Національної поліції України 

   

  Квітень

   

   

   

   

   

  Селещук М.П.,

  головний інспектор 

  Управління

  безпеки дорожнього руху

  Департаменту превентивної діяльності  Національної поліції України 

  тел. (044) 374-10-96

  info@sai.gov.ua

  3. Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту»

  Електронні консультації. Обговорення проекту на Громадській раді при ДСНС із залученням підприємців і громадськості

  Квітень

  Поліщук Т.В.,

   головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

  тел. (044) 585-68-93

  ddpb@mns.gov.ua

  4. Організація медичного забезпечення у Державній прикордонній службі України у 2016 році

  Засідання за круглим столом між керівництвом Держприкордонслужби України, Громадською радою при Адміністрації Держприкордонслужби України, профспілками Держприкордонслужби України та ветеранською організацією Держприкордонслужби України

  21 квітня

  2016 року

  Варов Л.М.,

  заступник начальника управління – начальник лікувально-профілактичного відділу управління охорони здоров’я, Державної прикордонної служби України

  тел.(044) 527-64-47

   

  Департамент комунікації Міністерства

  внутрішніх справ України

  детальніше