Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Повідоміти про корупцію

 • Схема розгляду повідомлення про корупцію в системі МВС

  детальніше
 • Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

  детальніше
 • Інформація про терміни розгляду повідомлення

  Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), які надходять від викривачів, реєструється в окремій системі реєстрації повідомлень для забезпечення їх єдиного обліку.

  Зареєстровані повідомлення в порядку, передбаченому внутрішніми правилами діловодства, передаються керівнику уповноваженого підрозділу, який забезпечує подальший розгляд викладених в повідомленні відомостей.

  Керівником уповноваженого підрозділу може призначатися перевірка такого повідомлення (п. 4.3 Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 10.10.2004 № 1177, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2004
  за № 1361/9960).

  Не пізніше ніж у 15 денний термін керівником уповноваженого підрозділу повинно бути прийняте одне з таких рішень (п. 5.2 даного Положення):

  – прийняти до свого провадження;

  – передати на вирішення до підпорядкованого чи іншого структурного підрозділу апарату МВС, закладу, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС;

  – надіслати за належністю до іншого органу виконавчої влади, якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції структурного підрозділу апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, про що одночасно повідомити автора;

  – залишити без розгляду (за наявності підстав, визначених у статті 8 Закону України «Про звернення громадян»).

  На підставі статті 53 Закону урахування вимог (анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені). Перевірка анонімного повідомлення має бути здійснена у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

  У разі прийняття повідомлення до свого провадження терміни розгляду повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення встановлюються відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». (Відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока 5 днів).

  За результатами розгляду повідомлення про корупцію, у разі якщо предмет перевірки стосується ЦОВВ, діяльність яких координує Міністр внутрішніх справ України, за його наказом призначається позапланова перевірка (розділ IX Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 25.11.2016
  № 1250, зареєстрований в Міністерстві юстиції 22 грудня 2016 року за
  № 1682/29812), строк якої – 1 місяць з дня її призначення.

  Якщо предметом перевірки є державні службовці, посадові та/або службові особи територіальних органів, закладів, установ і підприємств сфери управління МВС така перевірка проводиться за дорученням Державного секретаря МВС у визначені ним строки.

  У разі підтвердження у ході перевірки фактів недодержання державним службовцем, посадовою та/або службовою особою системи МВС законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки стосовно них призначається службове розслідування (Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950). Службове розслідування у строки, які не перевищують 2 місяців (п. 3 даного Порядку).

   

   

  детальніше
 • Результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення

  За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

  У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

   

  детальніше
 • Обов’язки, обмеження, заборони й відповідальність, передбачені для різних груп суб’єктів

  Обов’язки, обмеження та заборони

  Відповідальність (статті КАП та КК)

  Усі особи, зазначені в ст. 3 Закону

  Заборона використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у т.ч. використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (ст.  22)

  Статті 191, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 КК та інші.

  Ст. 184-1 КАП (використання посадовою особою в неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п’яти нмдг).

  Ст. 127-13 КАП (незаконне використання військового майна, інше зловживання владою або службовим становищем з корисливою метою, в інших особистих інтересах чи інтересах третіх осіб).

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Особи, зазначені в пунктах 1, 2 ст. 3 Закону, та функціонери приватного сектору

  Заборона:

  1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої їм передбачено законом;

  2) надавати несвоєчасного, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону (ч.1 ст. 60)

  Частини 1 і 2 ст. 212-3 КАП (в частині не оприлюднення якої передбачено цим Законом; ненадання відповіді на запит на інформацію; ненадання інформації; несвоєчасного або неповного надання інформації; надання недостовірної інформації; надання недостовірної інформації).

  Особи, зазначені в пунктах 1, 2 ст. 3 Закону

  Обов’язки й обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди (статті 23, 24)

  Статті 368, 368-3, 368-4 КК. Ст. 172-5 КАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  - уживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;

  - повідомляти про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів;

  - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

  - вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів (статті 28-35)

  Ст. 172-7 КАП (тільки в частині:неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів і вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Особи, зазначені в п. 1 ст. 3 Закону (за деякими винятками щодо ст. 25)

  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25)

  Ст. 172-4 КАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

  Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функції держави, місцевого самоврядування (ст. 26)

  Ст. 172-8 КАП (тільки в частині незаконного використання інформації, що стала відома особі в зв’язку з виконанням службових повноважень).

  Обов’язок щодо дотримання пріоритету інтересів (ст. 39)

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Заборона одночасно здійснювати діяльність Уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми
  (ч. 4 ст. 64)

  Відповідальність не передбачено.

  Особи, зазначені в п. 1 (крім підп. «б») ст. 3 Закону (за деякими винятками щодо ст. 27)

  Обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27)

  Відповідальність не передбачено.

  Особи, зазначені в п. 1 підп. «а») п. 2 ст. 3 Закону (за деякими винятками щодо ст. 40)

  Заборони й обов’язки щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, зокрема:

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Кримінальну й адміністративну відповідальність не передбачено.

  - заборона укладати певні договори із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, у яких працюють члени сім’ї таких осіб;

   

  - обов’язок в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав письмово повідомити про це НАЗК (ст. 36)

   

  Обов’язок щодо додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38)

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язок дотримуватися політичної нейтральності (ст. 40)

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язок діяти неупереджено (ст. 41)

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язок бути компетентними та ефективними (ст. 42)

  Статті 364, 364-1, 365-2, 367, 425, 426 КК

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язок не розголошувати інформацію (ст. 43)

  Статті 172-8, 163-9, 166-9, 185-11 КАП, статті 132, 145, ч.2 ст.159, ч.2
  ст. 168, ч.2 ст. 209-1, ст. 232, ст. 232-1, статті 111, 114, 328-330, 422, 381, ч.2 ст. 387 КК

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

  Обов’язок:

  - утримуватися від виконання незаконних рішень чи доручень;

  - самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;

  - у разі отримання для виконання для виконання рішень чи доручень, які особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, негайно письмово повідомити про це керівника або НАЗК (ст. 44)

  Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна і ці вільно-правова відповідальність – за будь-яке виконання незаконне рішення чи доручення.

  (Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою його виконання, підлягає кримінальній відповідальності на загальними підставах – ч.4 ст. 41 КК)

  Обов’язок щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)

  Ст. 366-1 КК (подання завідомо недостовірних відомостей у декларацій або умисне неподання декларацій).

  Ч. 1 ст. 172-5 КАП (несвоєчасне подання декларації)

  Обов’язок подати декларацію
  (ст. 45) – стосується осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

  Ст. 366-1 КК (подання завідомо недостовірних відомостей у декларацій або умисне неподання декларацій).

  Ч. 1 ст. 172-5 КАП (несвоєчасне подання декларації)

  Обов’язок подати декларацію (ст. 45) – стосується осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у п.1 підп. «а» п.2 ст. 3

  Відповідальність не передбачено.

  Обов’язок у разі відкриття валютного рахунка в установі  банку-нерезидента й у разі суттєвої зміни у майновому стані повідомити про це  НАЗК (ч. 1 ст. 52)

  Ч. 2 ст. 172-6 КАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані).

  Особи, визначені у підп. «а» п. 2, п. 3 ст. 3 Закону (посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах)

  Обов’язок:

  1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

  2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність учинити корупційне правопорушення;

  3) невідкладно інформувати про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення;

  4) невідкладно інформувати про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими особами;

  5) невідкладно інформувати про виникнення конфлікту інтересів
  (ч. 3 ст. 61)

  Статті 354, 364-1, 368-3 КК (у частині відповідальності за одержання неправомірної вигоди, прийняття обіцянки чи пропозиції її одержання, прохання чи вимагання її надати).

  Ст. 172-7 КАП (лише стосовно осіб, зазначених у п. 2 ст. 3 Закону й тільки в частині: неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів і вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

  Дисциплінарна і цивільно-правова відповідальність.

   

   

   

  детальніше