Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Запобігання корупції - Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання

 • АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік (Проект)

  Проект

   

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Наказ Міністерства
                                 внутрішніх справ України
                                 ___ лютого 2017 року №____

  АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
  Міністерства внутрішніх справ України
  на 2017 рік

  Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в МВС

  Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – Державна програма), та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство) від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31.

  Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС та регіональних сервісних центрах (далі – територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також в Головному управлінні Національної гвардії України та Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – система МВС), ґрунтується на принципах:

  верховенства права;
  доброчесності на публічній службі;
  формування негативного ставлення до корупції;
  невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
  ефективності та законності використання бюджетних коштів;
  прозорості та відкритості діяльності;
  залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

  В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено також принципи:

  відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативним правовим актам;

  удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;
  участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
  відповідальність та невідворотність покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
  регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

  Антикорупційна програма МВС є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених у попередній Антикорупційній програмі МВС на 2016 рік – першій програмі, розробленій в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС.

  В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

  визначено мету;
  наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;
  передбачено заходи з виконання МВС Державної програми (додаток 1);
  розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії, щодо запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);
  містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу МВС від 04.01.2017 № 1 «Про організацію підготовки антикорупційної програми МВС на 2017 рік» (із змінами), та заходи з їх усунення (додаток 3);
  визначено процедуру моніторингу її виконання.

  Мета

  Метою Антикорупційної програми МВС є:

  утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;
  забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні Національної гвардії України, Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України;
  подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

  Шляхи та способи розв’язання проблеми

  Упродовж 2015-2016 років Міністерством ініційовано та здійснено ряд реформаційних заходів, спрямованих на зниження рівня корупції в системі МВС. Утворено Національну поліцію України, до якої набрано новий склад працівників, у тому числі шляхом проведення переатестації колишніх працівників міліції.

  Затверджено нову структуру апарату МВС, у якій утворено Управління запобігання корупції та проведення люстрації (далі – Управління) як уповноважений підрозділ МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

  Крім того, підготовлено та прийнято ряд актів законодавства щодо поліпшення якості сервісних послуг, які надаються громадянам. Завдяки здійсненим у 2016 році заходам в Україні, зокрема, функціонує 149 територіальних сервісних центрів МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС.

  Водночас, роботу щодо запобігання корупції у системі МВС необхідно продовжувати, зосередившись більш поглиблено на сферах, у яких корупційні прояви мають підвищений ризик.

  Як свідчать статистичні дані Звіту про стан протидії корупції (форма № 1-КОР), намітилася тенденція до зменшення кількості осіб органів внутрішніх справ, притягнутих до адміністративної відповідальності (штраф) за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Зокрема, у 2014 році –  51 особа, у 2015 році – 45, у 2016 році – 15.

  Проте кількість осіб органів внутрішніх справ, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення, зростає. Так, у 2014 році кількість таких осіб становила 157, у 2015 році – 203, у 2016 році – 268.

  Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення розпочатих у 2016 році заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

  забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;
  реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
  здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;
  удосконалення процесу надання адміністративних послуг;
  створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;
  забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

  Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

  Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС (далі – комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

  До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

  Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

  Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

  У період між засіданням комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке, у разі необхідності, інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря.

  Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

  Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться щоквартально комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції, про стан виконання Міністерством внутрішніх справ України Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.

  Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації.

  Перелік скорочень, які використовуються в Антикорупційній програмі МВС

  АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України.
  ГСЦ – Головний сервісний центр МВС.
  ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України.
  ДАРОУ – Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС.
  ДВА – Департамент внутрішнього аудиту МВС.
  ДДМР – Департамент державного майна та ресурсів МВС.
  ДІТ – Департамент інформаційних технологій МВС.
  ДК – Департамент комунікацій МВС.
  ДМСЄІ – Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.
  ДМС – Державна міграційна служба України.
  ДНДІ – Державний науково-дослідний інститут МВС.
  ДПООНД – Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС.
  ДОАР – Департамент організаційно-апаратної роботи МВС.
  ДПРСД – Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС.
  ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
  ДУ «ЦОП МВС» – Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС».
  ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС.
  ДФППМОМ – Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС.
  МВС – Міністерство внутрішніх справ України.
  НАВС – Національна академія внутрішніх справ.
  НПУ – Національна поліція України.
  РСЦ – Регіональний сервісний центр МВС.
  ТСЦ – Територіальний сервісний центр МВС.
  УЗКПЛ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС.
  УЛ – Управління ліцензування МВС.
  УОЗР – Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС.

  Начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС


  А.Б. Фодчук

   

  Додаток 1 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

  Додаток 2 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

  Додаток 3 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

   

   

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання у 2016 році МВС заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання МВС за 9 місяців 2016 року заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (далі – Програма)

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання МВС у І півріччі 2016 року заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

  детальніше
 • Інформація про результати оперативно-службової діяльності у сфері боротьби з корупцією у І кварталі 2016 року

  Інформація
  про результати оперативно-службової діяльності у сфері боротьби з корупцією у І кварталі 2016 року

   

  На виконання Закону України «Про запобігання корупції» підрозділами Національної поліції України уживається комплекс заходів, спрямованих на впровадження дієвих механізмів зменшення рівня корупції в державі відповідно до засад Антикорупційної стратегії, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки».

  Так, протягом 3 місяців 2016 року задокументовано 2019 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, у т.ч. 583 – службових підроблень, 238 фактів отримання неправомірної вигоди, 193 – службової недбалості, 151 – пов’язане із зловживаннями владою або службовим становищем, 12 – зловживань повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 3 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та 1 – перевищення влади або службових повноважень.

  Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 769 службовцям, серед яких 370 - посадовців органів влади та управління, 217 - контролюючих органів.

  Вказані службовці (769) причетні до вчинення 633 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Серед них: 62 - керівники органів влади та управління, у тому числі 5 керівників структурних підрозділів обласних адміністрацій та 15 керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій.

  До суду з обвинувальним актом направлено 712 кримінальних проваджень.

  З початку року задокументовано 238 фактів отримання неправомірної вигоди, кожне третє з яких (70) зі значними сумами, у тому числі 12 – понад 100 тис. гривень.

  Повідомлено про підозру у отриманні неправомірної вигоди 207 особам, з яких 107 службовців органів влади і управління та 73 – контролюючих органів, у тому числі 2 – службовця Державної фіскальної служби, 11 – ДСНС та ДВС, а також 3 судді.

  Задокументовано отримання посадовцями неправомірної вигоди на загальну суму понад 6 млн. грн.

  Для прикладу, на Херсонщині директор ТОВ «Херсонміськбуд» затриманий «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди у сумі 225 тис. доларів США за неперешкоджання діяльності кооперативу та виконання умов договору.

  На Київщині викрито Арбітражного керуючого, який вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 1,2 млн. грн. за укладання договору купівлі-продажу майна банкрута ТОВ «Тридента Агро».

  На Тернопільщині голова Козівського районного суду, начальник Козівського відділу Теребовшенської місцевої прокуратури та адвокат отримали неправомірну вигоду у сумі 2 тис. доларів США за ухвалення рішення про відхилення клопотання щодо скасування іспитово-випробувального терміну.

  На Донеччині заступник голови Іллічівського районного суду міста Маріуполь отримала неправомірну вигоду у сумі 1 тис. доларів США за винесення рішення суду про визнання права власності на домоволодіння в порядку спадкування.

  На Одещині викрито суддю Малиновського районного суду міста Одеси та юриста під час отримання неправомірної вигоди у сумі 500 тис. грн. за прийняття позитивного рішення щодо стягнення заборгованості у сумі 1,6 млн. грн. за розпискою.

  В Івано-Франківській області перший заступник голови Косівської РДА вимагав неправомірну вигоду у сумі 88 тис. грн. та затриманий «на гарячому» під час отримання її частини у сумі 28 тис. грн. у вигляді 10% «відкату» від суми укладених договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з капітального ремонту дорожнього покриття у населених пунктах району.

  У місті Києві викрито заступника начальника відділу екологічного контролю земельних ресурсів за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Міністерства екології та природних ресурсів України під час отримання неправомірної вигоди у сумі 66 тис. грн. за підписання та погодження актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

  На Житомирщині голова Коростишівської РДА отримав неправомірну вигоду у сумі 1 тис. доларів США за сприяння у прийнятті рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

  До суду з обвинувальним актом направлено 122 кримінальних провадження.

  Поряд із протидією кримінальній корупції вживаються заходи з документування адміністративних корупційних правопорушень.

  У цьому році судами розглянуто та прийнято рішення по 110 адміністративних протоколах про корупцію.

  До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 96 службовців, з яких 35 депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, 17 посадовців місцевого самоврядування, 8 посадовців 4 категорії, 9 посадовців 5-7 категорії, 2 посадовця райдержадміністрацій, по 1-му посадовцю фіскальної служби та Збройних сил України, 27 посадовців юридичних осіб публічного права, до 1 застосовано додаткову міру покарання - конфіскацію.

  Заходи, спрямовані на вдосконалення організації роботи з викриття корупційних правопорушень, забезпечення безумовного виконання Закону України «Про запобігання корупції», тривають та перебувають на постійному контролі керівництва Національної поліції України.

   

  Департамент захисту економіки
  Національної поліції України

   

  детальніше