Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити ЗМІ

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Запобігання корупції - «Інформаційно-довідкові матеріали»

 • Запобігання корупції - «Про розроблення закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС, антикорупційних програм на 2016 рік»

  Інформаційний лист

   

  Про розроблення закладами, установами
  та підприємствами, що належать до сфери
  управління МВС, антикорупційних програм на 2016 рік

   

   

  Антикорупційна програма юридичної особи – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

  Підстави розроблення закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС (далі –  юридичні особи МВС), власних  антикорупційних програм та основні вимоги до них наведено у:

  розділі 3 засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затверджених Законом України  від 14.10.2014 № 1699 – VІІ);

  статтях 62–64 Закону України «Про запобігання корупції»;

  пункті 16 Розділу ІІ Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
  на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
  від 29.04.2015 № 265;

  наказі МВС від 15.01.2016 № 23 «Про забезпечення виконання Міністерством внутрішніх справ заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки у 2016 році»;

  Антикорупційній програмі Міністерства внутрішніх справ України на 2016 рік, затвердженій наказом МВС від 29.02.2016 № 142.

  Антикорупційна програма на 2016 рік розробляється в усіх юридичних особах МВС, у тому числі в Головному сервісному центрі, державних установах, державних підприємствах, вищих навчальних закладах, інших юридичних особах публічного права, що належать до сфери МВС, та до
  25 березня 2016 року погоджується з МВС, затверджується керівником відповідної юридичної особи МВС і розміщується на її офіційному веб-сайті. 

  Рекомендується така структура антикорупційної програми юридичної особи МВС:

  Загальні положення. Зазначається на виконання якого документу розроблена програма; сфера застосування та коло осіб, на які поширюються її положення; принципи, на яких ґрунтується відомча політика юридичної особи щодо запобігання і протидії корупції у відповідній сфері її діяльності.

  Мета. Визначається основна мета антикорупційної програми юридичної особи, яка може складатися з кількох більш вузьких цілей.  

  Проблема, шляхи та способи її розв’язання. Наводиться аналіз здійсненних юридичною особою заходів щодо запобігання і протидії корупції за минулий рік, визначаються корупційні ризики у діяльності юридичної особи (тобто правові, організаційні та інші фактори і причини, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію у сфері діяльності відповідного органу влади/юридичної особи), визначається проблема, шляхи та способи її розв’язання, у тому числі виділяються на поточний рік пріоритетні напрямки у діяльності юридичної особи з реалізації антикорупційної політики. У цьому розділі можуть встановлюватися норми професійної етики працівників юридичної особи, а також права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи в частині запобігання і протидії корупції в її діяльності.   

  Завдання і заходи.  Цей розділ складається з двох додатків:

  1) заходи юридичної особи з реалізації  Антикорупційної програми МВС на 2016 рік. Зазначаються заходи (найменування, строк виконання, відповідальний, індикатор виконання (очікуваний результат), джерела фінансування) з виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС на 2016, де виконавцем є юридична особа. При розробленні цього додатку може бути використана, зокрема, така таблична форма:

   

  № з/п

  Найменування заходу Антикорупційної програми МВС, виконавцем/

  співвиконавцем якого,
  є юридична  особа

  Строк виконання, визначений Антикорупційною програмою МВС

  Найменування заходу в
  юридичній особі

  Строк виконання в юридичній  особі

  Відповідальний за виконання в юридичній  особі

  Індикатор виконання (очікуваний результат)

  Джерела фінансування

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  2) завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в юридичній особі. У цьому додатку встановлюються завдання згідно з пріоритетними напрямками своєї діяльності щодо запобігання і протидії корупції, визначеними юридичною особою. На виконання вказаних завдань розробляються заходи, стандарти, процедур та порядок їх виконання (застосування) із зазначенням строків, відповідальних, індикаторів виконання (очікуваних результатів) та джерел фінансування. Завдання та відповідні заходи також мають передбачати створення умов для:

  удосконалення роботи з персоналом в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;

  конфіденційності інформування керівника юридичної особи, Уповноваженого працівниками юридичної особи про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про факти порушення іншими працівниками вимог антикорупційного законодавства;

  забезпечення дотримання працівниками вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

  запобігання корупції у сфері державних закупівель та посилення ефективності управління фінансовими ресурсами;

  застосування заходів реагування до працівників у разі виявлення фактів порушення ними вимог антикорупційного законодавства;

  забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

  При розробленні цього додатку також може бути використана таблична форма

  № з/п

  Найменування  завдання

  Зміст заходу

  Строк виконання

  Відповідальний за виконання

  Індикатор виконання (очікуваний результат)

  Джерела фінансування

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Уповноважений з реалізації антикорупційної програми. Цей розділ має містити порядок призначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), а також завдання, функції та права Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (якщо такі є).

  При визначенні функціональних обов’язків Уповноваженого, механізмів його взаємодії з працівниками та засновниками (учасниками) юридичної особи тощо рекомендується враховувати вимоги статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706.

  Очікувані результати. Зазначаються результати діяльності юридичної особи, які вона прогнозує щодо запобігання і протидії корупції. Очікувані результати мають узгоджуватися з цілями антикорупційної програми. 

  Моніторинг виконання та оцінка ефективності. У цьому розділі визначаються порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми, а також оцінка ефективності результатів здійснення передбачених програмою заходів. У зв’язку з цим необхідно зазначити про утворення комісії у складі працівників юридичної особи, на чолі із заступником керівника цієї юридичної особи, до повноважень яких належатиме визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання антикорупційних програм. Крім того, у цьому розділі доцільно передбачити порядок внесення змін до антикорупційної програми (наприклад, у разі внесення змін до антикорупційного законодавства, з ініціативи комісії з метою уточнення чи удосконалення окремих положень антикорупційної програми тощо).

  Обсяги та джерела фінансування. Зазначаються обсяги та джерела фінансування антикорупційної програми, яке, зокрема, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених юридичній особі, її власних коштів, міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.  

  Перелік скорочень,  які використовуються в Антикорупційній програмі. Складається перелік скорочень, що використовуються в антикорупційній програмі, із зазначенням повної назви (найменування) відповідного скорочення.

  Антикорупційна програма юридичної особи підписується уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію цієї програми.

  У цілому в процесі розроблення та затвердження антикорупційної програми юридичної особи можна виділити такі етапи:

  1) підготовчий, який полягає у визначенні в юридичній особі відповідного структурного підрозділу (уповноваженої особи, робочої групи), відповідальної за розробку проекту антикорупційної програми; аналізі дотримання працівниками юридичної особи вимог антикорупційного законодавства за попередній звітний період; затвердженні структури антикорупційної програми на наступний звітний період; наданні заінтересованими структурними підрозділами юридичної особи своїх пропозицій до проекту антикорупційної програми з урахуванням аналізу та оцінки корупційних ризиків у діяльності структурного підрозділу відповідно до його повноважень;

  2) безпосередньої розробки проекту програми, який полягає в опрацюванні наданих структурними підрозділами своїх пропозицій; аналізі результатів здійснення заходів, передбачених в антикорупційній програмі юридичної особи за попередній звітний період; імплементації вимог національного антикорупційного законодавства до повноважень конкретної юридичної особи;

  3) узгодження, який полягає у забезпеченні відкритого доступу до проекту антикорупційної програми усіма працівниками юридичної особи; в опрацюванні, в межах своїх повноважень, проекту програми заінтересованими структурними підрозділами; обговоренні проекту антикорупційної програми з іншими працівниками юридичної особи; подання, у разі потреби, проекту антикорупційної програми в установленому порядку на погодження до організації вищого рівня (засновника або організації, до сфери управління якої належить юридична особа);

  4) затвердження та оприлюднення, який полягає у прийнятті керівництвом юридичної особи рішення про затвердження антикорупційної програми. Після чого антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників юридичної особи, забезпечується до неї постійний доступ працівників та громадськості,  зокрема, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті юридичної особи.

   

  Управління запобігання корупції
  та проведення люстрації МВС

  детальніше
 • Запобігання корупції - «Про перелік суб’єктів декларування системи МВС, які зобов’язані подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в 2016 році»

  Інформаційний лист

   

  Про перелік суб’єктів декларування
  системи МВС, які зобов’язані подавати
  декларації про майно, доходи, витрати
  і зобов’язання фінансового характеру в 2016 році 

   

  У зв’язку з тим, що питання запровадження електронного декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру не вирішено, з урахуванням Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон 2014 року), на сьогодні в частині системи декларування діють норми статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон 2011 року), відповідно до якої суб’єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом 2011 року.

  Статтею 1 Закону 2014 року визначено, що суб’єктами декларування є:

  особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 частини першої статті 3 цього Закону);

  посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені вище.

  Більш детально слід зупинитися на другій групі суб’єктів декларування (посадові особи юридичних осіб публічного права). Як зазначається у статті 81 Цивільного кодексу України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Прикладом таких юридичних осіб, створених у системі міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, може бути, зокрема, державне підприємство, державна установа, центр, навчальний заклад тощо.

  Оскільки поняття «службова особа» чи «посадова особа», які є тотожними поняттями,  на сьогодні законодавством чітко не врегульовано, то при визначені чи є працівник посадовою (службовою) особою рекомендується користуватися приміткою до статті 364 Кримінального кодексу України та постановою Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво».

  Так, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

  Згідно з вищезгаданою постановою Пленуму Верховного Суду України:

  організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах,  в установах чи організаціях незалежно  від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо);

  адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

   

  Перелік посад працівників системи МВС, які відносяться до суб’єктів декларування:

  апарат МВС

  керівництво МВС, державні службовці, атестовані, інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в апараті МВС;

   

  Головний центр з надання сервісних послуг МВС та територіальні центри з надання сервісних послуг (далі – територіальні органи) 

  керівник, заступники керівника Головного центру, керівники структурних підрозділів (не обов’язково самостійних) Головного центру та їх заступники, інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків в Головному центрі;

  керівники, та заступники керівників територіальних органів, керівники структурних підрозділів (не обов’язково самостійних) територіальних органів, інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в територіальних органах;

   

  заклади, установи та підприємства, що належать до сфери управління МВС (далі – установи МВС)

  керівники, заступники керівників установ МВС, керівники структурних підрозділів (не обов’язково самостійних) та їх заступники установ МВС, завідувачі складів (старші комірники), комірники (у разі виконання функції завідувача складом), завідувачі господарством, завідувачі гуртожитком, коменданти будівель та інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в установах МВС;

   

  Національна гвардія України

  керівництво Національної гвардії, інші військові посадові особи Національної гвардії;

  керівники та заступники керівників структурних підрозділів (не обов’язково самостійних) головного органу військового управління Національної гвардії України, інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в головному органі військового управління Національної гвардії України;

  інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків в органах військового управління оперативно-територіальних об’єднань;

  інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків в з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), баз, закладах охорони здоров’я та установах;  

   

  центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ)

  керівництво ЦОВВ, державні службовці, атестовані, інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в апаратах ЦОВВ та їх територіальних органах;

   

  підприємства,установи та організації,  що належать до сфери управління ЦОВВ (далі – установи ЦОВВ)

  керівники, заступники керівників установ ЦОВВ, керівники структурних підрозділів (не обов’язково самостійних) та їх заступники установ ЦОВВ, завідувачі складів (старші комірники), комірники (у разі виконання функції завідувача складом), завідувачі господарством, завідувачі гуртожитком, коменданти будівель та інші особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, в установах ЦОВВ.

   

  Управління запобігання корупції
  та проведення люстрації МВС

  детальніше
 • Запобігання корупції - У Департаменті захисту економіки Національної поліції проведено навчання співробітників

  6 лютого 2016 року Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС у Департаменті захисту економіки Національної поліції України проведено навчання щодо заповнення співробітниками Департаменту та його територіальних управлінь декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру в 2016 році. Увага учасників заходу також була звернута на дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

  детальніше
 • Запобігання корупції - У допомогу суб’єктам декларування

  З метою недопущення порушення вимог антикорупційного законодавства, дотримання єдиного порядку та урегулювання спірних питань при заповненні працівниками Міністерства внутрішніх справ України, закладів, установ підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також співробітниками та службовцями Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій,  Державної міграційної служби України декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в підрубриці «Нормативні та організаційно-розпорядчі документи МВС з питань запобігання корупції, методичні матеріали» розміщено Методичні рекомендації заповнення декларації.

  детальніше
 • Запобігання корупції - В апараті МВС створено Управління запобігання корупції та проведення люстрації

  З метою забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх реалізацією в Міністерстві внутрішніх справ України, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства, в апараті МВС утворено Управління запобігання корупції та проведення люстрації, яке є уповноваженим підрозділом апарату МВС з питань запобігання та виявлення корупції.
  Наказом МВС від 22.12.2015 № 1613 затверджено Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації. До основних завдань Управління належить:
  1)  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх реалізацією в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;
  2) проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон,  передбачених Законом України «Про очищення влади» в діяльності  апарату МВС, а також за дорученням Міністра внутрішніх справ проведення таких перевірок в Національній поліції, Головному органі військового управління Національної гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі з надзвичайних ситуацій,  Державній міграційній службі, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ);
  3)  проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, порядок проведення яких визначено Законом України «Про запобігання корупції» в  апараті МВС та за дорученням Міністра внутрішніх справ проведення таких перевірок в ЦОВВ;
  4)  контроль за організацією та здійсненням в апараті МВС заходів, спрямованих на забезпечення виконання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», а також за дорученням Міністра здійснення таких заходів в ЦОВВ;
  5) координація роботи територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції.

  детальніше