Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Запобігання корупції - Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання

 • Інформація про стан виконання у 2017 році Антикорупційної програми МВС на 2017 рік

  детальніше
 • Інформація про стан реалізації заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки за 9 місяців 2017 року

  детальніше
 • Інформація про стан виконання у І півріччі 2017 року Антикорупційної програми МВС на 2017 рік

  детальніше
 • ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання МВС заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (далі – Програма) у І кварталі 2017 року

  детальніше
 • АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства внутрішніх справ України
  28 лютого 2017 року № 169

   

  АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
  Міністерства внутрішніх справ України на 2017 рік

  Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у МВС

  Антикорупційну програму Міністерства внутрішніх справ України
  на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма МВС) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – Державна програма), та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19 січня 2017 року № 31.

  Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС та регіональних сервісних центрах (далі – територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також у Головному управлінні Національної гвардії України та Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – система МВС), ґрунтується на принципах:

  верховенства права;
  доброчесності на публічній службі;
  формування негативного ставлення до корупції;
  невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
  ефективності та законності використання бюджетних коштів;
  прозорості та відкритості діяльності;
  залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

  В основу розроблення Антикорупційної програми МВС покладено також принципи:

  відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

  удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

  участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

  відповідальність та невідворотність покарання працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

  регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

  Антикорупційна програма МВС є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в Антикорупційній програмі Міністерства внутрішніх справ України на 2016 рік – першій програмі, розробленій в умовах реформованого наприкінці 2015 року Міністерства внутрішніх справ України. При її розробленні враховувалися результати проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності МВС.

  В Антикорупційній програмі МВС, зокрема:

  визначено мету;
  наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі МВС;
  передбачено заходи з виконання МВС Державної програми (додаток 1);
  розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії, із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також  зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 2);
  містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми відповідно до наказу МВС від 04 січня 2017 року  № 1 «Про організацію підготовки антикорупційної програми МВС на 2017 рік» (із змінами), та заходи з їх усунення (додаток 3);
  визначено процедуру моніторингу її виконання.

  Мета Антикорупційної програми МВС

  Метою Антикорупційної програми МВС є:

  утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;
  забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні Національної гвардії України, Національній поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій,  Державній міграційній службі України;
  подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів.

  Шляхи та способи розв’язання проблеми

  Упродовж 2015-2016 років Міністерством ініційовано та здійснено ряд реформаційних заходів, спрямованих на зниження рівня корупції в системі МВС, у тому числі інституційного змісту. Утворено Національну поліцію України, до якої за результатами прозорого конкурсу набрано новий склад працівників, орієнтованих на нетерпимість до проявів корупції.

  Затверджено нову структуру апарату МВС, у складі якої утворено Управління запобігання корупції та проведення люстрації (далі – Управління) як уповноважений підрозділ МВС з питань запобігання та виявлення корупції.

  Підготовлено та прийнято ряд актів законодавства щодо поліпшення якості сервісних послуг, які надаються громадянам. Завдяки здійсненим у 2016 році заходам в Україні, зокрема, функціонують 149 територіальних сервісних центрів МВС, що входять до складу 26 регіональних сервісних центрів МВС, діяльність яких координується Головним сервісним центром МВС. 

  Разом з тим роботу із запобігання корупції в системі МВС необхідно продовжувати, зосередившись більше на сферах, де ризик корупційних проявів підвищений.

  Як свідчать статистичні дані Звіту про стан протидії корупції
  (форма № 1-КОР), намітилася тенденція до зменшення кількості осіб органів внутрішніх справ, притягнутих до адміністративної відповідальності (штраф) за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. Зокрема, у 2014 році –  51 особа, у 2015 році – 45, у 2016 році – 15.

  Проте кількість осіб органів внутрішніх справ, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення, зростає. Так, у 2014 році кількість таких осіб становила 157, у 2015 році – 203, у 2016 році – 268.

  Проблему зниження рівня корупції в системі МВС передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,  Державної міграційної служби України, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення заходів у сфері антикорупційної політики, які розпочалися
  у 2016 році, за такими пріоритетними напрямами:

  забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;
  реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
  здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;
  удосконалення процесу надання адміністративних послуг;
  створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;
  забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, міжнародна діяльність.

  Процедури з моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми МВС

  Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми МВС здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України (далі – комісія), склад якої затверджується наказом Міністра внутрішніх справ. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності МВС, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

  До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів МВС, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

  Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на Управління.

  Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми МВС.

  У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми МВС, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється Управлінням, яке в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми МВС державного секретаря Міністерства.

  Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми МВС здійснюється громадськими організаціями через Громадську раду при МВС. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

  Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, проводиться щокварталу комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції, про стан виконання Міністерством внутрішніх справ України Державної програми. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.

  Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою МВС, виявлено недостатню їх ефективність.

  Перелік скорочень, які використовуються в додатках до Антикорупційної програми МВС

  АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України
  ГСЦ – Головний сервісний центр МВС
  ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України
  ДАРОУ – Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС
  ДВА –  Департамент внутрішнього аудиту МВС
  ДДМР –  Департамент державного майна та ресурсів МВС

  ДІТ – Департамент інформаційних технологій МВС
  ДК – Департамент комунікації МВС
  ДМСЄІ – Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС
  ДМС –  Державна міграційна служба України
  ДНДІ –  Державний науково-дослідний інститут МВС
  ДПООНД – Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС
  ДОАР – Департамент організаційно-апаратної роботи МВС
  ДПРСД – Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС
  ДСНС –  Державна служба України з надзвичайних ситуацій
  ДУ «ЦОП МВС» – Державна установа «Центр обслуговування підрозділів МВС» 
  ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС
  ДФППМОМ – Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС
  ДЮЗ – Департамент юридичного забезпечення МВС
  МВС –  Міністерство внутрішніх справ України
  НАВС – Національна академія внутрішніх справ
  НПУ – Національна поліція України
  РСЦ – Регіональний сервісний центр МВС
  ТСЦ – Територіальний сервісний центр МВС
  УЗКПЛ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
  УЛ – Управління ліцензування МВС
  УОЗР – Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС.

   

  Начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України

   

  о/п згідно з оригіналом

   

  А.Б. Фодчук

   

  Додаток 1 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

  Додаток 2 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

  Додаток 3 до Антикорупційної програми МВС - ЗАВАНТАЖИТИ

  детальніше