Зведений план проведення аудитів на 1 півріччя 2017 року