Зведений план проведення аудитів Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України