РЕКОМЕНДАЦІЇ круглого столу «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС»,проведеного 14 серпня 2019 року на базі ОДУВС

РЕКОМЕНДАЦІЇ

круглого столу «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС»,

проведеного 14серпня 2019 року
на базі Одеського державного університету внутрішніх справ

Учасники круглого столу «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС»

за результатами обговорення виступів на круглому столі,

з урахуванням положень Законів України «Про запобігання корупції», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878,Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р,  Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік, затвердженої наказом МВС від 22.02.2019 № 121 (із змінами), Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 15.11.2017 № 927,

констатують, що проведення зустрічей уповноважених з антикорупційної діяльності з фахівцями у відповідних галузях права та представниками громадських організацій антикорупційної спрямованості сприяє налагодженню системного діалогу  Міністерства внутрішніх справ України з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень та є одним із елементів комплексного забезпечення впровадження дієвих механізмів протидії корупції. Ефективність антикорупційної діяльності значною мірою залежить від повноцінної реалізації на державному рівні трикомпонентного процесу протидії корупції: 1) системного дослідження змісту цього феномену, його суспільних проявів і, відповідно, удосконаленні правової бази, що дозволить, в першу чергу, запобігати здійсненню корупційних діянь; 2) коректному вимірюванні і моніторингу обсягів розповсюдження корупції у суспільстві і, зокрема, у системі МВС; 3)розробці і запровадженні на цій основі дієвої антикорупційної політики.

Також учасниками круглого столу озвучувалася, зокрема, інформація про випадки сприяння сторонніми особами прискорити вирішення питання клієнтам в обхід електронної черги у сервісних центрах з надання адміністративних послуг МВС у Миколаївської області, про негативні явища, пов’язані з реєстрацією в електронній черзі, в органах ДМС, а також про необхідність спрощення механізму отримання грошової компенсації за оренду житла для військовослужбовців Національної гвардії України;

недостатня захищеність  уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції державних органів при виконаннісвоїхповноваженьчітко не визначено роль та статус викривачів, їх алгоритм дій.

рекомендують:

Міністерству внутрішніх справ України:

1. Опрацювати пропозиції, що надійшли під час круглого столу від учасників стосовно вирішення проблемних питань, пов’язаних із функціонуванням закладів, установ та організацій, діяльність яких спрямовується та координується Міністерством внутрішніх справі України.

2. Врахувати результати анонімного анкетування під час проведення чергової оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України, а також у ході підготовки проекту Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020 рік

3. Продовжити практику поширення серед територіальних органів МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, наукових розробок, інформаційних матеріалів з питань визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС.

4. Внести зміни щодо спрощення механізму отримання грошової компенсації за оренду житла для військовослужбовців Національної гвардії України.

5. Опрацювати питання щодо внесення зміни до статті 66 Закону України «Про Національну поліцію» в частині розширення можливостей сумісництва поліцейських.

6. Звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицією щодо виведення уповноваженої особи з питань запобігання корупції із підпорядкування керівників територіальних органів.

Оргкомітет