Про стан роботи зі зверненнями громадян та з питань особистого прийому в апараті МВС України за 9 місяців 2012 року

29.10.2012

Управлінням документального забезпечення МВС України протягом 9 місяців 2012 року продовжувалася робота з реалізації комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на виконання Плану організації виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 ,,Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевогосамоврядування”.

 

Удосконалення роботи зі зверненнями громадян, а також покращання їх особистого прийому в системі МВС постійно перебуває в полі зору керівництва Міністерства та визначено одним з пріоритетних напрямків діяльності органів внутрішніх справ. З цією метою здійснено ряд послідовних організаційно-практичних заходів щодо посилення контролю керівників за прийняттям підлеглими обґрунтованих рішень, усунення формалізму при розгляді заяв та повідомлень про вчинені злочини, покращання службової та виконавської дисципліни в контексті вимог Закону України ,,Про зверненнягромадян”.

 

Особлива увага приділяється завданням з об’єктивного, повного, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян, визначеним Президентом України для МВС, як одними з пріоритетних напрямків діяльності.

 

У контексті поставлених завдань визначено пріоритетними питання проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, порушення строків, установлених законодавством чи керівництвом Міністерства, безпідставної передачі звернень на розгляд іншим органам.

 

Ужиті впродовж 9 місяців 2012 року УДЗ, структурними підрозділами апарату Міністерства та ГУМВС, УМВС ці та інші заходи в цілому забезпечили належний рівень роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому.

 

На виконання доручень Прем’єр-міністра України протягом 9 місяців забезпечено чотири особистих прийоми керівництвом Міністерства в Кабінеті Міністрів України, під час яких звернулося 49 громадян, з них 18 прийнято особисто, також працівниками УДЗ забезпечено проведення двох прямих телефонних ліній у Кабінеті Міністрів України, під час проведення яких звернулося 32 громадянина.

 

Усього до Міністерства, його органів та підрозділів на місцях надійшло майже 574,6 тис. звернень громадян, що на 1,4 % менше, ніж за аналогічний період минулого року (582,9 тис.). З цього масиву 303,4 тис. – це письмові звернення, що на 1,7 % більше, ніж за аналогічний період 2011 року (298,3 тис.). Зменшилася кількість звернень, які надійшли під час особистого прийому громадян, з 284,6 тис. до 271,2 тис. звернень (- 4,7 %).

 

Понад 179,2 тис. письмових звернень (- 0,4 %) надійшло від кореспондентів безпосередньо до органів внутрішніх справ. Інші звернення переадресовані: з Верховної Ради України – 657 (- 32,4 %), Кабінету Міністрів України – 877 (- 18,5 %), Адміністрації Президента України – 1,6 тис. (- 29,4 %), з інших органів влади і управління – 98,2 тис. (+ 8,3 %), тощо.

 

Протягом 9 місяців 2012 року до апарату МВС надійшло 16,6 тис. письмових звернень громадян, минулого року 16,7 тис. звернень. Переадресовано до Міністерства з Верховної Ради України – 104 (129) звернення, Кабінету Міністрів України – 1,1 тис. (1,3 тис.), Адміністрації Президента України – 609 (862), інших органів – 4,4 тис. (3,4 тис.) звернень.

 

За тематикою більшість звернень громадян стосувалося вчинення злочинів – 5717, неналежного розслідування кримінальних справ – 2736, неправомірних дій працівників міліції – 1856, питань роботи ДАІ – 794, кадрових питань – 430, пенсійного забезпечення колишніх працівників ОВС – 407, житлово-побутових проблем працівників та пенсіонерів ОВС – 218, інших питань діяльності ОВС – 4418.

 

Протягом звітного періоду зареєстровано 2,3 тис. повторних звернень громадян (у 2011 році – 3,4 тис.). Найбільша їх кількість належить до компетенції Головного слідчого управління, Департаменту громадської безпеки та Департаменту кадрового забезпечення.

 

Керівництвом Міністерства взято на контроль 0,5 тис. звернень із загального числа тих, що розглянуто ним упродовж 9 місяців 2012 року.

 

Найбільше до апарату Міністерства надійшло звернень від мешканців столиці (4,4 тис.), Донецької, Харківської, Київської, Одеської області та Автономної Республіки Крим (по 1,1 тис.).

 

Спостерігається тенденція до зменшення кількості звернень громадян до органів внутрішніх справ у Волинській області (з 5,4 тис. до 4,9 тис. – 9,8 %), Івано-Франківській (з 12,1 тис. до 7,2 тис. – 40,2 %), Одеській (з 27,3 тис. до  23,6 тис., – 13,9 %), Тернопільській (з 9,9 тис. до 8,9 тис. – 9,7 %) та Чернігівській (з 17,8 тис. до 15,5 тис. – 13,2 %).

 

Разом з тим порівняно з минулим роком кількість звернень громадян збільшилася в Дніпропетровській (з 24.4 тис. до 26,7 тис. + 9,3 %), Житомирській (з 24,1 тис. до 27,8 тис. + 15,8 %), Закарпатській області (з 5,6 тис. до 6,3 тис. + 13,1 %), Київській (з 31,1 тис. до 34,2 тис. + 9,9 %) та Харківській (з 26,1 тис. до 29,3 тис. + 12,3 %).

 

При загальному збільшенні (+ 32,4 %) в цілому по Україні кількості повторних звернень громадян, адресованих керівництву регіональних підрозділів органів внутрішніх справ, відмічається збільшення у Волинській області (+ 27,6 %), Житомирській області (+ 94,9 %), Київській (+ 81,8 %), Луганській (+ 37,5 % ), Львівській (+ 31,4 %) та місті Києві (+ 90,2 %), однак спостерігається зменшення кількості повторних звернень в АвтономнійРеспубліції Крим (- 20,6 %), Івано-Франківській (- 41,7 %), Миколаївській (- 10,2 %), Рівненській (- 11,8 %) та Черкаській (- 45,6 %) областях.

 

Протягом звітного періоду 2012 року вцілому по Україні відбулося незначнезменьшення (- 1,5 %) кількості звернень щодо дій або бездіяльності працівників міліції з 33,2 тис. до 32,7 тис. звернень. Суттеве зменшення цієї категорії звернень відмічається у Вінницькій (- 39,6 %), Івано-Франківській (- 38,2 %), Рівненській (- 36,3 %), Хмельницькій (- 32,6 %), Чернівецькій (- 26,2%) областях та місті Києві (- 22,3 %). Збільшення відмічається у Волинській (+ 59,5 %), Донецькій (+ 21,8 %) та Запорізькій (+ 17,9 %) областях.

 

Спостерігається збільшення (+ 2,7 %) кількості обґрунтованих звернень щодо дій або бездіяльності працівників міліції порівняно з 9 місяцями 2011 року з 4,5 тис. звернень до 4,6 тис. (у 2012 році), це відбулося у Волинській (+ 27,8 %), Запорізькій (+ 94 %) та Чернівецькій (+ 16,7 %) областях.

 

Кількість колективних звернень громадян до керівництва ГУМВС, УМВСзбільшилася на 5,1 % і сягнула 8,6 тис. (у 2011 році – 8,3 тис.). Кількість звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни збільшилася з 633 у 2011 році до 669 у 2012 році (+ 5,7 %), також збільшилася кількість звернень ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей та громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, з 9,9 тис. у 2011 році до 11,2 тис. у 2012 році (+ 12,6 %).

 

До приймальні МВС на особистий прийом протягом 9 місяців 2012 року звернулося 3195 громадян, що на 5,3 % більше, ніж минулого року (3034), 96 громадян – особисто прийнято керівництвом Міністерства.

 

За тематикою 816 звернень стосувалося неналежного розслідування кримінальних справ, про вчинення злочину – 289, 249 звернень – неправомірних, на думку їх авторів, дій працівників міліції, 170 – з кадрових питань, щодо зловживання службовим становищем – 159, щодо пенсійного забезпечення колишніх працівників ОВС – 103, житлових та соціально-побутових проблем працівників ОВС – 83, а також 1326 звернень з інших питань діяльності органів внутрішніх справ.

 

Загалом працівниками структурних підрозділів апарату Міністерства прийнято близько 1,9 тис. громадян, що на 1,6 % меньше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Кількість громадян, що прийняті особисто керівниками ГУМВС, УМВС на місцях, зменшилася на 5,2 %.

 

Із загальної кількості звернень громадян до органів внутрішніх справ розглянуто та позитивно вирішено 285,1 тис. звернень (- 2,4 %), авторам 224,1 тис. (- 0,3 %) звернень надано відповідні роз’яснення та рекомендації, направлено для розгляду за належністю 37,3 тис. (+ 4,1 %) звернень.

 

Протягом звітнього періоду працівниками головних управлінь та управлінь здійснено 2792 (- 7 %) планових та 3957 (- 2,1 %) позапланових перевірок на напрямку роботи зі зверненнями громадян. За виявлені в цій роботі недоліки притягнуто до відповідальності 470 (- 23,6 %) працівників.

 

Спостерігається збільшення на 22,3 % (1333) кількості запитів і звернень народних депутатів України до Міністерства порівняно з аналогічним періодом 2011 року (1090).

 

Робота зі зверненнями громадян перебуває на постійному контролі керівництва Міністерства.