Про стан роботи зі зверненнями громадян та з питань особистого прийому в апараті МВС України за 2013 рік

31.01.2014

Департаментом режимно-секретного та документального забезпечення МВС України упродовж 2013 року продовжувалася робота з реалізації комплексу організаційно-практичних заходів, спрямованих на виконання Плану організації виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 ,,Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

 

Удосконалення роботи зі зверненнями громадян, а також покращання їх особистого прийому в системі МВС постійно перебуває на контролі в керівництва  Міністерства та визначено одним з пріоритетних напрямків діяльності органів внутрішніх справ.

 

Особлива увага приділяється виконанню завдання щодо об’єктивного, повного, усебічного та своєчасного розгляду звернень громадян, як одного, з пріоритетних напрямків діяльності МВС, визначеного Президентом України.

Згідно з поставленими завданнями першочергово здійснюється особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Соціалістичної Праці, героїв Радянського Союзу, Героїв України, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. Питання недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, порушення строків розгляду, установлених законодавством чи керівництвом Міністерства, безпідставної передачі звернень на розгляд іншим органам постійно знаходяться на контролі.

 

Ужиті впродовж 2013 року ДРСДЗ, структурними підрозділами апарату Міністерства та ГУМВС, УМВС ці та інші заходи в цілому забезпечили належний рівень роботи зі зверненнями громадян та питань їх особистого прийому.

На виконання доручень Прем’єр-міністра України у 2013 році забезпечено проведення 6 особистих прийомів керівництвом Міністерства в Кабінеті Міністрів України. Під час їх звернулося 79 громадянин, з них             22 прийнято особисто керівництвом Міністерства.

 

Протягом 2013 року здійснено перевірки роботи зі зверненнями громадян в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській,  Рівненській, Черкаській, Луганській областях та на Одеській залізниці.

 

Усього до Міністерства, його органів та підрозділів на місцях надійшло майже 805 тис. звернень громадян, що на 4,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (772,7 тис.). З цього масиву 436,9 тис. – це письмові звернення, що на 5,9 % більше, ніж за аналогічний період 2012 року (412,5 тис.).

 

Водночас збільшилася кількість звернень, які надійшли під час особистого прийому громадян, з 360,1 тис. до 368 тис. звернень (+ 2,2 %).

 

Понад 266,5 тис. письмових звернень (+ 9,4 %) надійшло від кореспондентів безпосередньо до органів внутрішніх справ. Інші звернення переадресовані: з Верховної Ради України – 1355 (+ 51,2 %), Кабінету Міністрів України – 999 (+ 7,2 %), Адміністрації Президента України – 1,9 тис. (- 17,3 %), з інших органів влади і управління – 130,8 тис. (- 2,7 %), тощо.

 

Протягом 2013 року до апарату МВС надійшло 20,4 тис. письмових звернень громадян (минулого року 21,5 тис. звернень). У тому числі з Верховної Ради України – 106 (143) звернення, Кабінету Міністрів України – 1255 (1279), Адміністрації Президента України – 1052 (807), інших органів – 5,4 тис. (5,8 тис.) звернень, безпосередньо від громадян – 12,6 тис. (13,4 тис.).

 

За тематикою майже половина звернень громадян стосувалися вчинення  злочинів – 7348, неналежного розслідування кримінальних справ – 4681, неправомірних дій працівників міліції – 1656, зловживання службовим становищем посадових осіб – 1193, питань роботи ДАІ – 1132, кадрових питань – 521, пенсійного забезпечення колишніх працівників ОВС – 328, житлово-побутових проблем працівників та пенсіонерів ОВС – 287, інших питань діяльності ОВС – 2476.

 

Протягом звітного періоду зареєстровано 2869 повторних звернень громадян (у 2012 році – 3446). Найчастіше звернення громадян стосуються, компетенції Головного слідчого управління, Департаменту громадської безпеки та Департаменту кадрового забезпечення.

 

Керівництвом Міністерства взято на контроль 804 звернень із загального числа тих, що розглянуто ним упродовж 2013 року.

 

Найбільше до апарату Міністерства надійшло звернень від мешканців столиці (2822), Донецької (1557), Харківської (1351), Дніпропетровської (1279), Львівської (1271), Одеської (1227), областей та Автономної Республіки Крим (1156).

 

Спостерігається тенденція до зменшення кількості звернень громадян доорганів внутрішніх справ у Сумській (з 18,2 тис. до 16,1 тис., – 11,3 %),Вінницькій (з 21,9 тис. до 20,1 тис., – 8 %), Херсонській (з 14,1 тис. до 13,1 тис., – 6,9 %), Чернігівській (з 21,3 тис. до 19,4 тис., – 9,1 %) областях, м. Києві (з 73,8 тис. до 65,6 тис., – 11,2 %) та Автономній Республіці Крим (з 63,2 тис. до 58,4 тис., – 7,7 %).

 

Разом з тим порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість звернень громадян збільшилася в Тернопільській (з 12,6 тис. до 23 тис., ( + 82,5 %), Київській (з 41,9 тис. до 61,3 тис., + 46,3 %), Волинській (з 6,5 тис. до 9,2 тис., + 41,4 %), Харківській (з 38,2 тис. до 44,6 тис., + 16,5 %) областях та         м. Севастополі (з 8,2 тис. до 9 тис., + 10,6 %).

 

При загальному зменшенні (- 5,4 %) в цілому по Україні кількості повторних заяв громадян, адресованих керівництву регіональних підрозділів органів внутрішніх справ, відмічається збільшення у Вінницькій (+ 48,8 %), Житомирській (+ 36,2 %), Дніпропетровській (+ 28,9 %), Рівненській (+ 25 %), Одеській (+ 24,6 %), Черкаській (+ 24 %), Луганській (+ 15 %) областях та місті Києві (+ 46,4 %), а зменшення кількості таких звернень спостерігається в Чернігівській (- 42 %), Кіровоградській (- 41,8 %), Харківській (- 38,2 %), Закарпатській (- 35,4 %), Сумській (- 33,3 %), Хмельницькій (- 21,3 %), Донецькій (- 18,9 %), Запорізькій (- 16,9 %) областях, місті Севастополі  (- 84,2 %) та АР Крим (- 8,9 %).

 

Протягом 2013 року в цілому по Україні відмічається збільшення кількості звернень щодо дій або бездіяльності працівників міліції з 32,2 тис. до 32,7 тис.  (+ 1,6 %). Суттєве зменшення звернень цієї категорії спостерігається у Донецькій (- 24,9 %), Луганській (- 21 %), Сумській (- 19,7 %), Вінницькій (- 18,5 %), Черкаській (- 12,9 %), Чернівецькій (- 10,7 %), Харківській (- 5,7 %) областях, містах Києві (- 4,8 %) та Севастополі (- 5,4 %). Збільшення відбулося у Закарпатській (+ 99,3 %), Миколаївській (+ 55,6 %), Одеській (+ 20,9 %), Полтавській (+ 11,6 %), Тернопільській (+ 10,1 %), Хмельницькій (+ 9,9 %), Житомирській (+ 8,9 %) та Дніпропетровській (+ 8,1 %) областях. Також спостерігається зменшення (– 7,2 %) кількості обґрунтованих звернень щодо дій або бездіяльності працівників міліції у порівнянні з 2012 року. Збільшення відбулося у Полтавській (+ 37,4 %), Запорізькій (+ 19,9 %), Миколаївській    (+ 19,8 %), Київській (+ 7,3 %) областях, містах Києві (+ 5,8 %) та Севастополі (+ 41,2 %),  зменшення відмічається у Тернопільській (- 66,3 %), Сумській (- 46,4 %), Херсонській (- 43,3 %), Луганській (- 42,1%), Харківській (- 36,8 %), Львівській (- 31,7 %), Донецькій (- 23 %) та Вінницькій (- 22,2 %) областях.

 

Кількість колективних звернень громадян до керівництва ГУМВС, УМВС зменшилася на 1,1 % і склала 10750 тис. (за 2012 року – 10633). Зменшилася кількість звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни з 729 у 2012 році до 668 у 2013 році (- 8,4 %), також зменшилася кількість звернень ветеранів війни та праці, осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, членів багатодітних сімей та громадян, що потребують соціального захисту та підтримки, з 12,9 тис. у 2012 році до 9,3 тис. у 2013 році (- 28,1 %).

 

До приймальні МВС на особистий прийом протягом 2013 року звернулося 4,6 тис. громадян, що на 12,5 % більше, ніж минулого року (4,1 тис.), 302 громадян – особисто прийнято керівництвом Міністерства.

 

За тематикою 1389 звернень громадян, які звернулися до приймальні МВС стосувалися неналежного розслідування кримінальних справ, 836 – про вчинення злочину, 358 – неправомірних, на думку їх авторів, дій працівників міліції, 219 – з кадрових питань, 82 – роботи ДАІ, 141 – питання житлових та соціально-побутових проблем працівників ОВС, 76 – щодо пенсійного забезпечення колишніх працівників ОВС, а також 1036 звернень з інших питань діяльності органів внутрішніх справ.

 

Загалом працівниками структурних підрозділів апарату Міністерства прийнято 767 громадян.

 

Кількість громадян, що прийняті особисто керівниками ГУМВС, УМВС на місцях, збільшилася на 2,1 %.

 

Із загальної кількості звернень громадян до органів внутрішніх справ розглянуто та позитивно вирішено 419,8 тис. звернень (+ 13,1 %), авторам         287,8 тис. (- 2,5 %) звернень надано відповідні роз’яснення та рекомендації, направлено для розгляду за належністю 30,7 тис. (- 20,1 %) звернень.

 

Спостерігається збільшення на 51 % (2741) кількості запитів і звернень народних депутатів України до Міністерства порівняно з аналогічним періодом 2012 року (1815).