Перелік законодавчих актів та нормативних документів з перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Департаменту аналітичної роботи та організації управління

Міністерство внутрішніх справ України розміщує перелік законодавчих актів та нормативних документів з перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Департаменту аналітичної роботи та організації управління МВС України.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

1.  Конституція України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Закон України «Про державну службу»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
3. Закон України «Про запобігання корупції»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
4. Закон України «Про статус народного депутата України»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
5. Закон України «Про комітети Верховної Ради України»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116/95-вр
6. Закон України «Про Центральні органи виконавчої влади»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
7.  Закон України «Про Національну поліцію України»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
8.  Закон України «Про доступ до публічної інформації»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
9.  Закон України «Про звернення громадян»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
10.  Кодекс цивільного захисту України
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248608057
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців»
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248839311
14. Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України (затверджене наказом МВС від 28.03.2012  № 254, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.04.20120 за № 513/20826)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0513-12

 

Інформацію щодо умов проведення конкурсу можливо отримати за телефоном 254-76-24 (внутрішній 76-24)