Основні завдання

Розроблення нормативно-правових актів з організації архівної справи в органах та підрозділах внутрішніх справ

Приймання архівних документів від органів та підрозділів внутрішніх справ на зберігання

Організація проведення експертизи цінності документів в органах та підрозділах внутрішніх справ

Ведення обов’язкового державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість Державній архівній службі України

Забезпечення збереженості документів, переданих органами та підрозділами внутрішніх справ на архівне зберігання

Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів

Організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним та фізичним особам