Міністерство внутрішніх справ України оголошується конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста управління організаційно-інформаційного супроводження діяльності керівництва МВС Департаменту організаційно-апар

Затверджено

наказ МВС України

03.10.2016 № 1047

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста управління

організаційно-інформаційного супроводження діяльності керівництва МВС Департаменту організаційно-апаратної роботи

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 • здійснює організаційне та інше забезпечення діяльності керівництва Міністерства;
 • бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів;
 • здійснює взаємодію і координацію між Департаментом організаційно-апаратної роботи МВС, іншими центральними органами виконавчої влади та вищими навчальними закладами МВС;
 • організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;
 • виконує інші окремі доручення керівництва управління та Департаменту.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 4308 грн.;
 • надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;
 • надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 • на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. Копія паспорта громадянина України;
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка;
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються до 17 год. 00 хв. 19 жовтня 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 • 21 жовтня 2016 року о 10.00, за адресою: м. Київ,              вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 254-78-80

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

 • Василенко Олексій Вʼячеславович, (044) 254-78-80, [email protected]

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 • вища за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр.

2

Досвід роботи

 • не потребує.

3

Володіння державною мовою

 • вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

 • вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань: «Право», «Управління та адміністрування».

2

Знання законодавства

 • Конституції України, Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про освіту», «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну гвардію України», «Про військовий обов’язок та військову службу»; Кодексу Законів про працю України, Кодексу цивільного захисту України; постанов Кабінету Міністрів України: від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби», від 25.03.2016 № 203 «Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки», від 25.03.2016 
  № 231 «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки», від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», від 06.04.2016 № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році», від 06.04.2016 № 271 «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування», від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями», «Про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015        № 878

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 •  уміння працювати на комп’ютерній техніці.

4

Спеціальний досвід роботи

 • не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 • рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Робота з інформаційними базами.

6

Особистісні якості

 • здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;
 • комунікабельність, уміння працювати в команді;
 • відповідальність;
 • наполегливість;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.