Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Департамент внутрішнього аудиту МВС

Посада

Прізвище, ім`я, по батькові

Телефон та електронна пошта

Директор Департаменту внутрішнього аудиту

ГРИБОВСЬКИЙ
Олександр Віталійович

256-10-42
dvamvs@mvs.gov.ua

Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту

СПІВАК
Валерій Петрович

256-12-44
dvamvs@mvs.gov.ua

 

Функції Департаменту внутрішнього аудиту

1. Здійснює складання та ведення бази, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту, забезпечує повноту і достовірність цих даних та своєчасне оновлення.

2. Проводить оцінку:

1) ефективності функціонування системи внутрішнього контролю МВС;

2) ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

3) ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

4) якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

5) стану збереження активів та інформації;

6) стану управління державним майном;

7) правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

8) ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та інших об’єктів аудиту.

3. Проводить аналіз виконання наказів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, інших фінансових ресурсів та державного майна в системі МВС для забезпечення їх цільового й ефективного використання.

4. Розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань проведення внутрішнього аудиту. Надає пропозиції до проектів відповідних наказів Міністерства за напрямком діяльності Департаменту.

5. Відстежує та аналізує окремі господарські операції, які здійснені об’єктами внутрішнього аудиту та/або заплановані до здійснення, з метою визначення та оцінки ризиків, у тому числі при організації державних закупівель.

6. Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, контрольні заходи (перевірки, розслідування), документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, складає акти, довідки, пропозиції, а також проводить моніторинг урахування і виконання рекомендацій/пропозицій.

7. Здійснює контроль за фінансово-господарською та бюджетною дисципліною підрозділів, установ та організацій апарату Міністерства внутрішніх справ України, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств, науково-дослідних установ, центрів, інших формувань, що належать до сфери управління Міністерства та відносяться до мережі підконтрольних об’єктів Департаменту.

8. За рішенням Міністра у межах своїх повноважень надає методичну та практичну допомогу, а також здійснює аналіз та оцінку діяльності з виконання фінансово-господарської та бюджетної дисципліни апаратів ЦОВВ, у тому числі проведення позапланових контрольних заходів.

9. З метою виявлення системних проблем, за дорученням Міністра внутрішніх справ України організовує комплексні аудити діяльності ЦОВВ, за територіальною ознакою із залученням служб внутрішнього аудиту ЦОВВ.

10. Проводить в підрозділах, установах та організаціях апарату Міністерства, навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, підприємствах, науково-дослідних установах, центрах, інших формуваннях, що належать до сфери управління Міністерства контрольні заходи з перевірки використання коштів за видатками спеціального призначення відповідно до встановленого порядку, вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної та комерційної таємниці. 

11. Взаємодіє з іншими підрозділами, установами та організаціями апарату Міністерства, ЦОВВ, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту і контрольних заходів.

12. З метою отримання інформації направляє запити до суб’єктів господарювання, які мали безпосереднє або опосередковане відношення до господарських операцій проведених об’єктом аудиту щодо підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з об’єктом аудиту, здійснення їх реальності та повноти відображення в обліку, а також з інших питань, що стосуються аудиту.   

13. Аналізує акти реагування правоохоронних органів та інших органів державної влади на факти встановлених порушень та зловживань у фінансово-господарській та бюджетній сфері.

14. Забезпечує керівництво Міністерства інформацією про стан фінансово-господарської та бюджетної дисципліни на об’єктах аудиту, надає незалежні та об’єктивні рекомендації (пропозиції) щодо усунення виявлених порушень законодавства і запобігання їм у подальшому, підвищення ефективності діяльності об’єктів аудиту, удосконалення системи управління ними. Подає керівництву МВС аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень та здійснює відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади.

15. Проводить моніторинг інформації в засобах масової інформації, у тому числі інтернет-виданнях, стосовно можливих фінансових порушень та зловживань в системі МВС та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та вживає заходів для її перевірки.

16. Звітує про результати діяльності Держфінінспекції у встановленому порядку.

17. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на mvs.gov.ua обов`язкове