Наказ від 21.12.2020 № 882 Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2020                м. Київ                       №  882

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОГРУП – ЖИТОМИР» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та документів, поданих здобувачем ліцензії відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, установлено те, що документи стосовно фахівця з організації заходів охорони не відповідають вимогам абзацу восьмого частини першої статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність».

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання копії трудового договору або витягу з трудової книжки фахівця з організації заходів охорони, завірених суб’єктом господарювання, який відповідно до вимог зазначеного вище Закону має бути керівником суб’єкта охоронної діяльності або його заступником, начальником філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступником, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОГРУП – ЖИТОМИР» (ідентифікаційний код 43397308, місцезнаходження: вулиця Київська, будинок 54, офіс 17, місто Житомир, 10030, заява  від 24 листопада 2020 року № 750-2020).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Камишанов В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра      Сергій ГОНЧАРОВ