Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України за II квартал 2020 року

 

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

4818

Кількість запитів на інформацію, що надійшла

поштою

1670

телефоном

0

факсом

0

електронною поштою

3012

особистий прийом

136

від представників засобів масової інформації

1601

від громадян

1786

від юридичних осіб

994

від об'єднань громадян без статусу юридичної особи

437

Результат розгляду запитів на інформацію

задоволено

2400

надіслано належним розпорядникам  інформації

1513

відмовлено

11

надано роз’яснень

852

 

опрацьовується

42

 

 

Найбільш запитувані види інформації

Правова інформація -1349;

інформація про особу- 1317;

статистична інформація - 919;

інформація про роботу, послуги (товар)- 612;

інша інформація про діяльність ОВС -186;

інші види інформації -435.