Нормативно-правові документи

РЕЗУЛЬТАТИ оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ у 2019 році

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року

Конвенція Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами"

Пекінська декларація 1995 року

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

План заходів МВС 1325 «Жінки. Мир. Безпека»

План заходів МВС України Національного плану дій з використанням резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період 2020 року

Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Мережа контактних осіб з гендерних питань

Функції контактних осіб з гендерних питань

Система моніторингу та оцінки до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Закон України "Про засади державної політики запобігання та протидії дискримінації"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №113 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. №637-р) "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №634-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

Постанова Кабінету Міністрів від 11 квітня 2018 року №273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України України від 28 березня 2018 року №244 "Про затвердження Плану пріорітетних дій Уряду на 2018 рік"

План заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації гендерної політики на період до 2021 року