Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Наказ №333 від 24.04.2017 «Про створення Координаційної ради Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності»

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2017

м. Київ

№333

Про створення Координаційної ради Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності

Відповідно  до  пункту  12  Положення  про  Міністерство  внутрішніх справ  України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України     від  28  жовтня  2015  року  № 878,  з  метою  проведення  фахових  консультацій  та  узгодження  позицій  щодо  вдосконалення  законодавства  у сфері  ліцензування  видів  господарської  діяльності,  органом  ліцензування яких  є  Міністерство  внутрішніх  справ  України,  

НАКАЗУЮ:

1. Створити Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності, що додається.

3. Управлінню ліцензування Міністерства внутрішніх справ України (Камишанов В.І) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

 

Міністр

 

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду Міністерства внутрішніх справ України

з питань ліцензійної діяльності

1. Координаційна рада Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності (далі – Координаційна рада) є тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою проведення фахових консультацій та узгодження позицій щодо удосконалення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС і цим Положенням.

3. Координаційна рада утворюється у складі голови, його заступників, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Координаційної ради затверджує Міністр внутрішніх справ України (далі Міністр).

4. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер для формування спільних узгоджених позицій МВС, суб’єктів господарської діяльності, що мають видані МВС ліцензії (далі – ліцензіати), та громадських організацій з питань удосконалення законодавства у сферах ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, зміцнення правопорядку під час забезпечення ліцензіатами особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

5. Основною метою діяльності Координаційної ради є консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Проведення фахових консультацій з питань забезпечення особистої та майнової безпеки фізичних і юридичних осіб.

6. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) надання пропозицій щодо основних напрямків роботи МВС із суб’єктами господарювання, що мають видані МВС ліцензії, їх об’єднаннями та спілками у сфері ліцензування охоронної діяльності;

2) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС, опрацювання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що надходять від інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій стосовно ліцензування окремих видів господарської діяльності;

3) подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, участь в аналізі доцільності та ефективності їх запровадження.

7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє рекомендації щодо механізмів взаємодії МВС із ліцензіатами, їх об’єднаннями та спілками;

2) подає Міністрові інформацію про прийняті нею рішення, для розгляду та визначення доцільності їх запровадження;

3) бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) проводить аналіз стану ліцензування МВС та розробляє рекомендації щодо його вдосконалення;

5) виявляє наявні та потенційні проблеми у сфері ліцензування видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є МВС.

8. Координаційна рада має право:

1) залучати до своєї роботи представників центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) надавати Міністрові обґрунтовані пропозиції щодо створення робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів, концепцій, рекомендацій, планів, реалізації інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства у сфері ліцензування;

3) заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників робочих груп, до роботи яких були залучені члени Координаційної ради;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення її діяльності.

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за необхідністю. Члени ради про порядок денний та проведення засідання повідомляються не пізніше ніж за два тижні до його проведення секретарем Координаційної ради.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

10. Голова Координаційної ради:

1) очолює Координаційну раду та організовує її роботу;

2) скликає засідання Координаційної ради;

3) головує на засіданнях Координаційної ради, уносить пропозиції до порядку денного;

4) розподіляє обов’язки між заступниками та членами Координаційної ради.

11. Голова має трьох заступників, які обираються ним з числа членів Координаційної ради. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради, його замінює один із заступників, який визначається головою.

12. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради та ведення протоколу забезпечує її секретар.

Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. Протоколи засідання Координаційної ради, а також матеріали для інформування громадськості про її роботу готує секретар Координаційної ради.

14. Інформація про роботу Координаційної Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті МВС.

 

Начальник Управління ліцензування

МВС України                                                                                    В.І. Камишанов

 
При використанні матеріалу гіперпосилання на mvs.gov.ua обов`язкове