Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Департамент аналітичної роботи та організації управління МВС

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон та електронна пошта

Директор Департаменту аналітичної роботи та організації управління

ВЕРБЕНСЬКИЙ
Михайло Георгійович

254-70-22
gh7022@mvs.gov.ua

Перший заступник директора Департаменту аналітичної роботи та організації управління

ЖУРБА
Михайло Олександрович

256-12-80
zhurba@mvs.gov.ua

Заступник директора – начальник управління моніторингу галузевих та регіональних проблем Департаменту аналітичної роботи та організації управління

ЗАДНІЧЕНКО
Сергій Іванович

256-15-33
zadnichenko@mvs.gov.ua

Заступник директора – начальник організаційно-аналітичного управління Департаменту аналітичної роботи та організації управління

ІВАНЮТА
Лариса Олександрівна

254-75-56
ivanyuta@mvs.gov.ua

Функції Департаменту аналітичної роботи та організації управління

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) цілодобово здійснює моніторинг безпекової ситуації в державі щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, охорони державного кордону, цивільного захисту, міграції (імміграції та еміграції) тощо;

2) вивчає та аналізує фактори, що впливають на стан безпекової ситуації в державі та регіонах, у тому числі ефективність заходів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, з реалізації державної політики у відповідних сферах;

3) забезпечує проведення періодичного моніторингу суспільно- політичних, соціально-економічних, демографічних та інших процесів, що впливають на безпекову ситуацію в державі та окремих регіонах;

4) бере участь у проведенні наукових, аналітичних, кримінологічних, соціологічних і психологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами поточних і стратегічних прогнозів розвитку безпекової ситуації в цілому та за окремими її напрямками, науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій тощо;

5) на основі комплексного аналізу безпекової ситуації готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів роботи Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ та їх територіальних органів;

6) інформує Міністра внутрішніх справ про негативні тенденції розвитку безпекової ситуації та їх причини, готує проекти управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, державної політики у відповідних сферах;

7) за дорученням Міністра здійснює підготовку наказів МВС та доручень керівництва МВС з питань спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади;

8) готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, для керівництва Міністерства та за його дорученням - для Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України та інших заінтересованих державних органів;

9) здійснює поточне й перспективне планування своєї діяльності, організовує розроблення планів основних організаційних заходів МВС, роботи колегії, нарад керівництва Міністерства тощо;

10) організовує підготовку матеріалів до засідань колегії МВС та нарад керівництва Міністерства з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, контролює терміни надання і якість документів, підготовлених структурними підрозділами апарату МВС та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, до їх засідань;

11) організовує і проводить дослідження галузевих і регіональних проблем, які негативно впливають на стан безпекової ситуації та ефективність реалізації державної політики у відповідних сферах. Із залученням структурних підрозділів апарату Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ, готує пропозиції керівництву МВС шодо шляхів їх вирішення;

12) бере безпосередню участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів державних програм з питань, що належать до компетенції МВС, а також у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять до Міністерства на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

13) за дорученням керівництва Міністерства бере участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України, публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

14) у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо захисту державної таємниці.

15) за дорученням Міністра внутрішніх справ виконує інші функції, які пов’язані із спрямуванням та координацією діяльності центральних органів виконавчої влади і передбачені законодавчими та іншими нормативно- правовими актами.

При використанні матеріалу гіперпосилання на mvs.gov.ua обов`язкове