Міністерство
внутрішніх справ України 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
з по
Пошук по сайту

Міністерство внутрішніх справ України

Автоматична інформаційно-довідкова служба:
(044) 256-03-33

Канцелярія:
(044) 256-16-27

Факс:
(044) 253-64-04

Інформаційні запити засобів масової інформації

e-mail: zmi@mvs.gov.ua

Телефон "Довіри" Управління у справах учасників АТО

(044) 256-17-20
вівторок та четвер
(крім державних свят)
з 10:00 до 12:00
та з 15:00 до 17:00
ГУМВС України в Київській області
Київ
Лвів
Луцьк
Рівне
Ужгород
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Хмельницький
Житомир
Вінниця
Чернігів
Черкаси
Суми
Полтава
Харків
Кіровоград
Дніпропетровськ
Луганськ
Донецьк
Запоріжжя
Херсон
Миколаїв
Одеса
Сімферополь
Київська областьЛьвівська областьВолинська областьРівненська областьЗакарпатська область
Івано-Франківська областьТернопільська областьЧернівецька областьХмельницька областьЖитомирська область
Вінницька областьЧернігівська областьЧеркаська областьСумська областьПолтавська область
Харківська областьКіровоградська областьДніпропетровська областьЛуганська областьДонецька область
Запорізька областьХерсонська областьМиколаївська областьОдеська областьАР Крим область

Законодавство

Нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніхсправ України

Законодавчі акти:

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерствавнутрішніх справ України»
 3. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справУкраїни»
 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 5. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби зорганізованою злочинністю»
 6. Закон України «По боротьбі з корупцією»
 7. Закон України «Про громадянство України»
 8. Закон України «Про імміграцію»
 9. Закон України «Про біженців»
 10. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб безгромадянства»
 11. Закон України «Про державний захист працівників суду іправоохоронних органів»
 12. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими змісць позбавлення волі»
 13. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь укримінальному судочинстві»
 14. Закон України «Про дорожній рух»
 15. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, іпрекурсори»
 16. Закон України «Про інформацію»
 17. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку ідержавного кордону»
 18. Закон України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях»
 19. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених звійськової служби, та деяких інших осіб»
 20. Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветераніворганів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
 21. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
 22. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 23. Закон України «Про охоронну діяльність»

Акти Президента України та Верховної Ради України

 1. Указ Президента України від 19.12.2000 № 1346 «Про символікуорганів Міністерства внутрішніх справ України»
 2. Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 «Про додаткові заходищодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодіїправоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку»
 3. Указ Президента України від 19.07.2001 № 532 «Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»
 4. Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 «Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом»
 5. Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 «Про заходи щододальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян»
 6. Указ Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з організованоюзлочинністю і корупцією»
 7. Указ Президента України від 22.07.2003 № 740 «Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом, і фінансуванню тероризму»
 8. Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, просвідоцтво про народження та про паспорт громадянина України длявиїзду за кордон»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1991№ 197 «Про порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органіввнутрішніх справ за службу понад установлений законодавствомробочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій ігрошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військовоїслужби за контрактом, особам начальницького і рядового складуорганів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 «Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1993 № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинамисльозоточивої та дратівливої дії»
 8. Постанова Кабінету Міністрів, вiд 17.07.2003 № 1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідченнягромадянина України»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 № 231 «Про затвердження правил оформлення і видачі паспортів громадянинаУкраїни для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їхтимчасового затримання та вилучення»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 341 «Про Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 988 «Про утворення експертної служби МВС»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 395 «Про затвердження Положення про підрозділи ветеринарної міліції зпроведення карантинних ветеринарних заходів»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 844 «Про утворення Державного департаменту у справах громадянства,імміграції та реєстрації фізичних осіб»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1110 «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасовогоперебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконноперебувають в Україні»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)»
При використанні матеріалу гіперпосилання на mvs.gov.ua обов`язкове