1
2
25.10.2014
Головна » Нормативна база МВС » Форми звітних документів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення ю..
15.07.2013
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

 N 622 від 21.08.98                   Зареєстровано в Міністерстві 
     м.Київ                           юстиції України
                                      7 жовтня 1998 р.
                                      за N 637/3077
 

      Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення,
      придбання,   зберігання,   обліку,   перевезення   та
      використання вогнепальної,  пневматичної  і  холодної
      зброї,  пристроїв     вітчизняного  виробництва   для
      відстрілу    патронів,   споряджених   гумовими    чи
      аналогічними  за   своїми  властивостями   метальними
      снарядами  несмертельної дії, та зазначених патронів,
      а  також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
                                            внутрішніх справ
       N  292 ( z0297-99 ) від 13.04.99
       N  615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002
       N  806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004
       N 1008 ( z1141-04 ) від 06.09.2004
       N  301 ( z0775-08 ) від 17.06.2008
       N  745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011
       N  207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012 }

      { У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування 
        "ГУМВС України в Криму,  ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ,
        ЕКУ,  Управління   дізнання,   Головному управлінні
        військового       та         матеріально-технічного
        забезпечення"   замінено     найменуваннями  "ГУМВС
        України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ,  ДРЗ,
        ГУДАІ,   ДНДЕКЦ,   Відділ   дізнання,  Департаменті
        ресурсного   забезпечення",   а  слова  "Управління
        внутрішніх справ  на  транспорті,    УВСТ,   Відділ
        спецміліції   МВС  України"  у   різних   відмінках
        виключено   на   підставі   Наказу     Міністерства
        внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 }

   { У  тексті  наказу  та  в  тексті  Інструкції  найменування 
     "відділ      дозвільної    системи,   Головне   управління
     адміністративної  служби міліції"  у відповідних відмінках
     замінено найменуваннями  "управління   дозвільної  системи
     та   ліцензування,  Департамент  громадської   безпеки"  у
     відповідних  відмінках, а абревіатури "ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ,
     ГУДСО" - абревіатурами  "УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО"  згідно  з
     Наказом Міністерства внутрішніх справ  N 806  ( z0952-04 )
     від 16.07.2004 }

   { У  наказі  слова  "галузевих  служб"  замінено  словами 
     "структурних підрозділів" згідно з Наказом Міністерства
     внутрішніх справ N 806 ( z0952-04 ) від 16.07.2004 }

   { У тексті Наказу абревіатуру "ДГБ" замінено абревіатурою 
     "ДПП"  згідно  з  Наказом Міністерства внутрішніх справ
     N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

    { У тексті Наказу абревіатуру "ДПП" замінено абревіатурою 
      "ДГБ" згідно з Наказом  Міністерства  внутрішніх  справ
      N 207 ( z0403-12 ) від 16.03.2012 }
 

     Відповідно до  Закону  України  "Про  міліцію"  (  565-12  ), 
постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.  N  576
(  576-92-п  ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему",
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого
Указом  Президента  України  від  06.04.2011  N  383 ( 383/2011 ),
Постанови  Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. "Про право
власності на окремі види майна" ( 2471-12 ) із доповненнями до неї
від  22  квітня  1993  р.   (  3131-12  )   та   24  січня 1995 р.
(  19/95-ВР  ),  а  також у зв'язку з прийняттям інших нормативних
актів по лінії служби дозвільної системи  Н А К А З У Ю:
{ Преамбула  із  змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
внутрішніх  справ  N  1008  (  z1141-04  ) від 06.09.2004,  N  745
( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

     1. Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, 
зберігання,  обліку,  перевезення  та  використання  вогнепальної,
пневматичної  і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва
для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми  властивостями  метальними  снарядами несмертельної дії, та
зазначених  патронів,  а  також  боєприпасів до зброї та вибухових
матеріалів (додається).
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
внутрішніх справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }

     2.  Структурні підрозділи апарату МВС  України  відповідають: 
{  Абзац перший пункту 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 745 ( z0159-12 ) від 11.10.2011 }
     2.1. ДГБ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за:
     забезпечення контролю  за  дотриманням  порядку  на  об'єктах 
дозвільної   системи  із  вогнепальною,  пневматичною  і  холодною
зброєю,  а також боєприпасами до зброї та вибуховими  матеріалами;
здійснення   заходів   щодо  їх  забезпечення  надійними  засобами
охоронно-пожежної сигналізації;  посилення контролю за додержанням
порядку виготовлення,  придбання,  обліку,  зберігання, охорони та
використання предметів і матеріалів,  на які поширюється дозвільна
система;
     дотримання правил вилучення,  приймання,  обліку і зберігання 
вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї,  а також її
передачу до чергових частин органів внутрішніх справ; створення та
регулярне  поповнення в кожній черговій частині картотек власників
вогнепальної,  пневматичної   і   холодної   зброї;   забезпечення
систематичного   професійного   навчання   п